U BPK počeli pregovori o novom kolektivnom ugovoru za uposlenike MUP-a

Sindikati policije I Uprave policije I pregovarački tim Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas su počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru o pravima I obavezama uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) BPK Goražde.

Za početak, dogovoreno je da dva sindikata usaglase stavove I   potpišu Sporazum o zajedničkom djelovanju, kao preduvjet za nastavak pregovora, za što su I Sindikat policije I Sindikat Uprave policije izrazili spremnost.

“ Dogovorili smo da se ponovo sastanemo u što kraćem roku kako bi potpisali sporazum  a u cilju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora i usvajanja Zakona o plaćama policijskih službenika. Osnovni zahtjevi sindikata su povećanje obima prava uposlenika Uprave policije  s ciljem poboljšanja materijalnog položaja članstva koje predstavljamo jer trenutno stanje nije na zadovoljavajućem nivou I nalazimo se na dnu ljestvice u FBiH” – kazao je predsjednik Sindikata Uprave policije BPK Nusret Sipović.

Predstavnici oba sindikata izrazili su  nadu da će Vlada BPK Goražde imati razumjevanja  I pronaći način za poboljšanje materijalnog položaja uposlenika MUP-a

U Sindikatu policije BPK Goražde naglašavaju da će primarno tražiti da se prilikom izrade novog kolektivnog ugovora uvrste koeficijenti za policijske službenike

“ Policijski službenici imaju najniže place I mislim da je vrijeme da se po pitanju materijalnog položaja policijskih službenika napokon nešto konkretno i uradi. U svim ostalim kolektivnim ugovorima na nivou FBiH su uvršteni koeficijenti policijskih službenika a po našem prethodnom kolektivnom ugovoru nažalost nisu bili, ali ćemo  sada ići u tom pravcu kako bi izjednačili plaće policijskih službenika na nivou našeg kantona sa policijskim službenicima na nivou FBiH” – precizirao je predsjednik Sindikata policije BPK Vedad Mašić.

Ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Armin Mandžo kazao je kako pregovarački tim I Vlada BPK smatraju da se treba poboljšati radno-pravni status  i uslovi rada svih uposlenika u ministarstvu unutrašnih poslova

“ Pregovarački tim Vlade BPK Goražde u skladu sa našim budžetom i mogućnostima pokušat će da zahtjeve sindikata koje upoređuju sa drugim kantonima koliko toliko iznesemo do kraja. Glavni cilj sindikata i predstavnika Vlade jeste da i jedna i druga strana budu zadovoljne konačnim ishodom, koji će ići u korist obje strane.  Jasno je da će Vlada podržati stavove sindikata jer u interesu nam je da uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju maksimalno profesionalne uslove ali prava iz radnog odnosa” – kazao je Mandžo.

Nastavak pregovora najavio je  odmah nakon potpisivanja Sporazuma o zajedničkom djelovanju dva sindikata od kojih očekuje da tada predoče konkretne zahjteve.