Održana policijska akademija

U Goraždu je danas održana Policijska akademija za mlade, namjenjena učenicima srednjih škola. Riječ je o vannastavnim aktivnostima koje u okviru “Programa socijalizacije s pravom FBiH” već pet godina realizuje organizacija PH International– Ured u Sarajevu, uz finansijsku podršku Vlade SAD-a – Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona.  Cilj je doprinijeti vladavini prava i  prevenciji maloljetničke delinkvencije u BiH.

Programski asistent Ureda PH International  Sarajevo Amina Dučanović pojašnjava da se “Program socijalizacije s pravom u FBiH” realizuje  u svim školama na području BPK Goražde, u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova I ministarstvom za obrazovanje, dok je Policijska akademija namjenjena isključivo srednjoškolcima. Osmišljena je kao jedna vrsta interaktivnih sesija kao dio vannastavnih aktivnosti kojima se nastoji osnažiti povjerenje mladih u policiju.

“ Srednje škole  isključivo mogu biti dio Policijske akademije, vjerovatno zbog tog dobnog prelaza, u smislu odrastanja, da se nekako na podrobniji način upute u ono što im budućnost nosi i da budu u prilici da sa policijskim službenicima razgovaraju o sveprisutnijim problemima, a sve s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije, upućivanja u vladavinu prava I na taj način oni postaju aktivni sudionici u svojoj lokalnoj zajednici” – pojasnila je Dučanović.

Napomenula je da su dosadašnje organizirane  akademije  urodile plodom

“ Imamo učenike, čak i pedagoge koji dobiju posve neka nova saznanja. Nedavno sam imala situaciju gdje je pedagogica baš bila pod dojmom šta se sve ubraja u korupciju, tako da policijska akademija nije isključivo osvješćenje za mlade, jer često i odrasli izvuku pouke i upute se u zakone. Nama je uvijek cilj da se kod mladih stvori to povjerenje u policijske službenike a ne da ih doživljavaju kao oblik represije i straha, već da im se mogu obratiti na način da mogu odregaovati” – naglasila je ona.

Istražitelji odnosno inspektori sektora Uprave policije kantonalnog MUP-a koji su prethodno prošli I obuke u okviru ovog programa te držali predavanja I u školama, učesnicima akademije danas su prezentovali svoja znanja i vještine o različitim temama, kako bi doprinijeli da se mladi ne nađu ”sa druge strane zakona”.

” To su teme maloljetničke delinkvencije,  zloupotrebe droga,  cyberbulinga odnosno kriminaliteta na internetu koje je danas jako zastupljeno, gdje se mnogo djece osnovaca i srednjoškolaca susreće sa zlostavljanjem preko interneta, tako da im želimo staviti do znanja da Uprava policije MUP-a BPK stoji na raspolaganju svima njima, ukoliko osjete potrebu da imaju bilo kakav problem kada su u pitanju kriminaliteti, da se mogu javiti našoj dežurnoj službi i inspektorima koji rade 24 sata na sprječavanju i zaustavljanju upravo tih oblika kriminaliteta” – kazao je ministar za unutrašnje poslove BPK Goražde Armin Mandžo.