Sindikati policije I Uprave policije MUP-a BPK bez dogovora

–  Sindikati policije I  Uprave policije koji djeluju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  nisu uspjeli usaglasiti stavove I potpisati Sporazum o zajedničkom  djelovanju, s ciljem konačnog potpisivanja novog kolektivnog ugovora – potvrđeno je na današnjem sastanku  koji je sa predstavncima oba sindikata inicirao pregovarački tim Vlade BPK Goražde.

Ministar unutrašnjih poslova BPK I predsjednik pregovaračkog tima Vlade BPK Armin Mandžo, ponovio  je da je preduvjet za nastavak pregovora o novom kolektivnom ugovoru, potpisivanje Sporazuma o zajedničkom djelovanju oba reprezentativna sindikata koja djeluju u ovoj instituciji.

Naglasio je da se neusaglašavanjem stavova blokira  nastavak pregovora s ciljem potpisivanja kolektivnog ugovora,  koji bi doprinio poboljšanju uslova rada te materijalnog statusa uposlenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde.

„ Bez potpisanog Sporazuma o zajedničkom djelovanju, pregovarački tim Vlade BPK Goražde ne može nastaviti pregovore  jer apsurdno bi bilo pregovarati odnosno zaključivati pojedinačne ugovore sa jednim i drugim sindikatom. Smatramo da u  interesu oba sindikata  treba da budu prava uposlenika, a ne lični i  pojedinačni interesi, ili da se  uspješnost sindikata gleda po broju članstva, odnosno, koji se više pojavljuje  u medijima” – kazao je Mandžo.

Ocijenio je da u trenutnoj situaciji najviše trpe uposlenici odnosno policijski službenici, uz podsjećanje da je usvajanjem Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde, došlo do usklađivanja plaća  za državne službenike i namještenike u državnim institucijama

“ Ostali su samo policijski službenici koji nemaju usklađene plaće kada je riječ o institucijama u BPK Goražde. Stoga, pregovarački tim Vlade i dalje insistira na usaglašavanju stavova sindikata,  kako bi došlo do uspješnog okončanja ovog postupka i usvajanja odnosno potpisivanja  ovog značajnog dokumenta, za čiju implementaciju su obezbjeđena sredstva u budžetu BPK Goražde za 2022.godinu” – kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.

Iz sindikata policije I Uprave policije nisu željeli davati izjave.