Sjeverna obilaznica u Goraždu imaće i tunel dužine 1,29 km – Građani pozvani na raspravu o uticaju projekta na okoliš

Federalno ministarstvo okoliša pozvalo je stanovnike Goražda na javnu raspravu o ocjeni Studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice brze ceste Prača-Goražde, tj. za sjevernu obilaznicu Goražde, saopšteno je na sajtu tog ministarstva.

Trasa sjevrene obilaznice Goražda sastavni je dio brze ceste Prača-Hrenovica-Goražde za koju je izrađen i usvojen idejni projekat tokom 2019. godine. U sklopu projekta predviđena je izgradnja obilaznice u sklopu koje se nalaze objekti (vijadukti, tunel, polupetlja…) i Studija uticaja na okoliš se radi za brzu cestu tj. trasu sjeverne obilaznice Goražda

Studija uticaja na okoliš za dio brze ceste Prača-Hrenovica-Goražde, tačnije sjevernu obilaznicu Goražda, predstavlja saobraćajnu povezanost Goražda i Sarajeva, koji je definirala Vlada FBiH svojom odlukom o utvrđivanju javnog interesa i početku izgradnje iz decembra 2017. godine. S obzirom na tehničku složenost i potrebu izdvajanja velikih finansijskih sredstava za realizaciju cjelovitog projekta, bilo je neophodno da se utvrdi faznost građenja pri čemu prva faza znači izgradnju jednog kolovoza sa dva smjera – koji će imati sve tehničke projektne elemente za kategoriju brze ceste (tzv. poluprofil brze ceste), a druga faza znači dogradnju drugog kolovoza i kompletiranje svih građevinskih elemenata (uključujući i instalacije i opremu), što omogućuje punu funkcionalnost brze ceste – kad to budu zahtijevale saobraćajne potrebe a dopuštale finansijske mogućnosti upravljača brze ceste.

U prethodnoj fazi projektovanja, 2017. godine izrađen je Idejni projekt ceste dužine 13,78 km koja povezuje Goražde sa pravcem 3 SEETO mreže, Sarajevo-Vardište (sada magistralna cesta M 5), sa poboljšanim tehničkim elementima koji odgovaraju kategoriji magistralne ceste (Naručitelj: Vlada BPK Goražde, projektant IPSA Institut), što je bila osnova za odluku Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Prača – Goražde i povjeravanje implementacije projekta JP Autoceste FBiH.

Projekat je osmišljen kao produžetak trase brze ceste od zapadnog ruba urbanog područja Goražda (ulazna kapija industrijskog kompleksa Pobjeda), ka istočnom rubu, tj. do spoja sa magistralnom cestom M20 (buduće petlje na lokalitetu Donja Sopotnica). Projekat podrazumijeva i izgradnju “gradskog” tunela dužine 1.292 m.
eKapija