Održana press konferencija za novinare povodom završetka projekta: „GLAS ZA RIJEKE!”

U Goraždu je danas  obilježen završetak devetomjesečnog  projekta „Glas za rijeke!“ koji je implementiralo “Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH”, u saradnji sa partnerskim organizacijama “Eko Habitat” iz Goražda te Udruženjem “Eko centar” iz Višegrada.

Kako je istaknuto na pres-konferenciji upriličenoj ovim povodom, projekat je realiziran  na području Goražda, Višegrada i Foče u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

“ Svjesni dugogodišnje prakse i budućih planova nadležnih javnih organa, a posebno lokalne uprave, da na netransparentan način planiraju i dodjeljuju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana, osnovni cilj projekta  “Glas za rijeke” bio je unaprijediti zaštitu rijeka i odgovorno upravljanje vodnim potencijalima, na području Goražda, Foče i Višegrada” – kazala je  koordinatorica na projektu ispred Eko Habitata – Goražde, Mirela Mekić-Borović.

Naglašeno je da su tokom implementacije projekta građani  Goražda, Višegrada i Foče imali  priliku da unaprijede svoja znanja, ali i svijest o temama zaštite okoliša odnosno životne sredine kroz održane edukativne radionice, što će im, kako je rečeno,  služiti u daljoj borbi protiv izgradnje malih hidroelektana u njihovim lokalnim zajednicama.

“ U Bosni i Hercegovini planirano više od 400 malih hidroelektrana od toga preko deset u partnerskim općinama u ovom projektu. Ulične kampanje koje su se održale na projektnim lokacijama, jasno su pokazale da se svijest građana budi i da građani ne žele izgradnju malih hidroelekrana u  svojim općinama” – istakla je  koordinatorica na projektu ispred Aarhus centra Sarajevo na lokaciji Foča, Anastasija Ćorović

Udruženje Eko Habitat iz Goražda te Udruženje Eko centar iz Višegrada zajedno sa Aarhus centrom u Bosni i Hercegovini nastavit će  borbu protiv izgradnje MHE, a sve u cilju zaštite prirode i okoliša za dobrobit svih nas ali I  generacija koje dolaze – poručeno je sa pres-konferencije.