Saobraćaj na području BPK Goražde se odvija normalno

Na području BPK Goražde u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra, saopćili su iz Kantonalnog operativnog centra.

Prema informacijama Direkcije za ceste BPK Goražde regionalni putevi R-448 Podkozara-Goražde-Hrenovica i R-448A Osanica-Ilovača-Prača su prohodni, zimske službe su na terenu, saobraćaj se odvija bez posebnih poteškoća.

Vodastaji svih vodotokova na području BPK Goražde su stabilni, u granicama za ovo doba godine i nema nikakvih opasnosti od poplava.Nije zabilježena pojava novih, niti aktiviranja postojećih klizišta.Nove sniježne padavine su slabog intenziteta.

Kada je riječ o vodosnadbjevanju na području BPK Goražde, u posljednja 24 sata nije bilo prekida u snadbjevanju stanovništva vodom.Prema informaciji Elektrodistribucije-poslovna jedinica Goražde, u posljednja 24 sata nije bilo prekida u snadbjevanju stanovništva električnom energijom.