Osiguravajući njihovo redovno finansiranje, Vlada BPK Goražde nastoji osigurati punu zaštitu i njegu štićenika s prostora našeg kantona smještenih u ustanove za zbrinjavanje

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Esad Kanlić posjetili su danas JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u kojem je smješten 21 štićenik s prostora našeg kantona te se tom prilikom sastala sa predstavnicima menadžmenta ove ustanove.

Uz poseban senzibilitet prema ovoj kategoriji, Vlada BPK Goražde nastoji osigurati punu zaštitu i njegu štićenika s prostora našeg kantona koji su smješteni u ustanove, osiguravajući njihovo redovno finansiranje.

Naša dužnost, prije svega ljudska i moralna, a potom i kao izvršne vlasti ovog kantona je da se brinemo o našim štićenicima kako bismo im udaljenost od topline doma učinili što lakšim. Iako je zbog posljedica pandemije virusa COVID-19 evidentan pad prihoda u budžetu BPK Goražde, Vlada je prema JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić isplatila sva nagomilana dugovanja, jer je to naša obaveza i prema Zavodu, a i prema našim štićenicima. Koristim priliku da se zahvalim menadžmentu i uposlenicima ove ustanove na razumijevanju koji su sve ove godine imali prema Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a prije svega na pažnji i ljubavi s kojom su se brinuli o našim štićenicima“- istaknula je prilikom posjete JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Podsjetimo, od 2019.godine, po ovom osnovu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uplatila je JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić više od milion konvertibilnih maraka, a samo u toku 2021.godine uplaćen je iznos od 623.033,63 KM. U 2019. godini uplaćen je iznos od 292.265,70KM, a u 2020.godini 92.870,30 KM.

Kako je prilikom posjete naglašeno, Vlada BPK Goražde će i ubuduće voditi brigu kako prema štićenicima smještenim u domove, tako i prema svim kategorijama koje ostvaruju prava na finansiranje po odredbama kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom.

 

www.bpkg.gov.ba