Kao i ranijih godina, Vlada BPK Goražde nastoji osigurati zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima BPK Goražde, kao i povratnicima u Republiku Srpsku

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde za 2022.godinu te Odluku o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku i uputila ih u dalju skupštinsku proceduru.

Finansijska sredstva namijenjena za implementaciju ovih odluka predviđena su iznosu od 30.000KM, a prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Eniza Halilovića, njihovom implementacijom nastoji se osigurati zdravstvena zaštita, posebno u periodu borbe protiv pandemije koronavirusa (COVID-19) kako svim stanovnicima našeg kantona koji to pravo ne ostvaruju i po drugom osnovu, tako i povratnicima u manji bosanskohercegovački entitet.

„Uslov za ostvarivanje ovog prava je da imaju prebivalište na području našeg kantona, potvrdu o kretanju kao i izjavu da nisu osigurani ni po jednom drugom osnovu, dok je povratnicima u Republiku Srpsku, donošenjem ove odluke omogućeno da koriste zdravstvene usluge i na području BPK Goražde. To pravo mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde“-kazao je ministar Halilović.

 

www.bpkg.gov.ba