Upravni odbor Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH danas je u Goraždu održao  18. redovnu sjednicu

  Upravni odbor Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije BiH danas je u Goraždu održao  18. redovnu sjednicu. Prilika je iskorištena i za susret sa zvaničnicima BPK Goražde te posjetu lokalnom Udruženju penzionera.

Direktor f Zavoda PIO/MIO FBiH  Zijad Krnjić naglasio je da je  praksa  da se sjednice UO svakog mjeseca održavaju u drugom gradu i kantonu FBiH

„ Sastali smo se  i sa predstavnicima institucija ovog kantona i Udruženja penzionera i  razgovarali o saradnji Zavoda i BPK gdje smo konstatirali da nemamo gotovo nikakav problem i da imamo vrlo dobru komunikaciju. Takođe, razmjenili smo mišljenja kako bi ovaj kanton i federalni Zavod mogli i mimo redovne zakonske obaveze prema penzionerima, pomoći rad udruženja i doprinijeti poboljašnju socijalnog statusa penzionera“ – kazao je Krnjić.

O potrebi međusobne saradnje svjedoči i težak položaj u kojem se u FBiH nalazi ova populacija

„ Penzije su i u bogatim zemljama male za penzionere koji ih primaju i  to je vječni problem koji će biti i kod nas. Na federalnom nivou su poduzeti značajne sistemske mjere da taj status i realna vrijednost njihovih primanja bude konntinuirano veća,  a u okviru saradnje kantona, zajednica, zavoda i udruženja penzionera takođe ima prostora  za djelovanje. U udruženju penzionera su izrazili zadovoljstvo da imaju jako konstruktivnu saradnju sa BPK  i neke konkretne stvari koje će dešavat ove godine bit će dosta korisne“ – kazao je Krnjić.

Predsjednik UO federalnog Zavoda PIO/MIO Muhamed Ramović kazao je da je na današnjoj sjednici ovog tijela razmatran obiman dnevni red

„ Gorući problem u Federaciji i državi su minimalne penzije i mi smo kao UO, a i direktor i menadžment federalnog Zavoda podržali inicijativu penzionera da se ide ka povećanju penzija i mi se nadamo da će se to u ovoj godini desiti u jednom većem obimu, sredstava ima da se penzije povećaju. Vrlo je važno da nemamo nikakvih nesporazuma, danas smo imali i strategiju i finansijski plan  za 2022 i druge tačke,  nema neriješenih pitanja i sve odluke donosimo jednoglasno“ – kazao je Ramović.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća potcrtala je da Vlada BPK Goražde radi sve što je u njenoj moći, da u skladu sa finansijskim mogućnostima  pomogne ovu populaciju.

„ Zahvalni smo čelnim ljudima na njihovim naporima da penzije budu redovne , a mi sa svoje strane takođe pomažemo Udruženje penzionera u dijelu gdje im nisu dovoljna njihova sredstva kako bi prije svega pomogli najugroženijim kategorijama, a to su oni penzioneri sa minimalnim penzijama. U toku prošle godine imali smo nekoliko takvih intervencija prema udruženju a ono što smo obećali i planirali u toku 2022. godine jesu takođe finansijska sredstva, gdje ćemo takođe djelovati kada oni iskažu potrebu“ – kazala je Obuća.