Almin Ćutuk, načelnik općine Pale u FBIH:Podrška projektima poboljšanja života građana bit će nastavljena i u ovoj godini

 

Načelnik općine Pale u Federaciji BiH Almin Ćutuk predstavio je Izvještaj o radu u 2021.godini, koja je uprkos nedostatku finansijskih sredstava i pandemiji COVID-a bila uspješna te rezultirala značajnim projektima čijom realizacijom su poboljšani uslovi života građana u ovom dijelu BPK Goražde. Tom prilikom posebno je istaknuta saradnja i pomoć od viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija, a posebno Vlade BPK  Goražde i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koja će biti nastavljena i u narednom periodu.

„ U 2021. godini uložili smo značajne napore da obezbijedimošto veća sredstva kroz vanjske izvore u svrhu realizacije razvojnih projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana područja općine Pale. U tom smislu, intezivno se radilo i još uvijek se radi na projektima i aktivnostima koji doprinose ukupnom razvoju općine, od kojih posebno izdvajamo projekat „Poboljašnje socio-ekonomske održivosti lokalnog stanovništva“, kojim je pružena direktna podrška lokalnom stanovništvu u nabavci poljoprivredne mehanizacije, opreme i plastenika, te zapošljavanju i samozapošljavanju žena i mladih. Prva faza ovog projekta u potpunosti je realizovana u 2021. godini uz pomoć Vlade BPK Goražde i švicarskog Caritas-a u vrijednosti od 341.966 KM. Realizacija druge faze projekta također je započeta u 2021. godini, čija se realizacija očekuje u 2022. godini. Takođe, projekt Izgradnja mosta u naselju Lunje u Hrenovici“ u vrijednosti od 150.000 KM jedan je od uspješno završenih projekata u prošloj godini čijom smo realizacijom riješili jedan od gorućih problema naših sugrađana u ovom naselju“- istaknuo je načelnik Ćutuk.

Naglašava da su u 2021. godini od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i koordinacijom Općine Pale, za potrebe lokalnog stanovništva, započeti su i u značajno mjeri izvršeni građevinski radovi na „Izgradnji objekata za socijalno stanovanje- CEB II u Prači“u vrijednosti od 1.200 000 KM. Izgradnjom ovog objekta rješava se stambeno pitanje za 10 povratničkih domaćinstava koji žive u neuslovnim stambenim jedinicama na području ove općine. U svrhu „Izrade projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte Općine Pale“ obezbijeđena su sredstva u iznosu od 40.000 KM, a realizacija projekata je u toku. Riješeno je i pitanje dugoročnog ustupanja zemljišta Vlade Federacije BiH u korist Općine Pale te stvoreni preduslovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije buduće industrijske zone „Vinča“, istakao je Ćutuk.

„Također, u 2021. godine realizovali smo projekat Unaprjeđenje rada Općinskog katastra nekretnina, gdje smo u saradnji sa Federalnom geodetskom upravom i Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša BPK Goražde izvršili obezbjeđenje finansijskih sredstava u iznosu od 26.000 KM za nabavku savremenog GPS/GNSS uređaja, čime smo u značajnoj mjeri poboljšali rad općinske službe. Vlasnici nekretnina ruralnih područja lokalne zajednice više nisu prinuđeni da takvu vrstu usluga traže kod privatnih firmi izvan teritorije naše općine, pri čemu su te usluge mnogo skuplje u odnosu na tu istu vrstu usluge koja će se pružati sa novonabavljenim uređajem Općine Pale“, kaže načelnik općine Pale u FBIH.

U 2021.godini, intezivno se radilo i na obezbjeđenju finansijskih sredstava za uređenje lokalnih, nekategorisanih i pristupnih puteva u obje mjesne zajednice općine Pale. Tako su zaključno sa 31.12.2021. godine u saniranje makadamskih puteva obezbijeđena i uložena finansijska sredstva u iznosu od 10.600 KM, dok se u 2022. Godini očekuju mnogo veća ulaganja u putnu infrastrukturu. Uz podršku Vlade BPK Goražde, u prošloj godini riješen je problem sufinansiranja troškova realizacije ljetne autobuske linije Prača-Goražde i obratno. Vrijednost sufinansiranja iznosila je 2.000 KM. U MZ Prača sanirana su dva manja klizišta na putnom pravcu Prača- Donji -Gornji Brdarići, a vrijednost izvedenih radova iznosila je 10.000 KM. Obezbjeđena su i sredstva u iznosu od 40.000 KM za saniranje šteta na obaloutvrdi rijeke Prače u naselju Hrenovica, a radovi su izvršeni u 2021. godini. S ciljem poboljšanja opremljenosti Službe civilne zaštite na području ove općine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 150.000 KM za nabavku građevinske mašine/skipa,a proces javne nabavke je u toku. Načelnik je u svom izvještaju izdvojio i „Izgradnju dječijeg igrališta u Hrenovici – faza I i dijelimično faza II“. Vrijednost realizovanog projekta faze I je 48.059 KM i faze II 5.000 KM.

Osim ovih projekata u 2021. godini Općina Pale u Federaciji BiH aplicirala je na više javnih poziva/programa prema domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama gdje se i u ovom dijelu očekuje značajna podrška u 2022.godini. Aplicirano je za slijedeće razvojne projekte: – Deminiranje MSP (minsko sumnjiva površina) Brdarići, površine 1.500.000 m2; – Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva područja općine Pale u vrijednosti većoj od 170.000 KM; – Učešće u realizaciji međuopćinskog/međuentitetskog projekata Vijeća Evrope koji se planira provesti sa susjednom Opštinom Pale (RS) pod nazivom „Gradimo mostove prijateljstva“. Projekat ima za cilj da usposti dugoročnu saradnju dvije susjedne općine. Aktivnosti koje su projektom planirane odnose se na uređenje školskih dvorišta u dvije susjedne škole koje se nalaze u projektnim općinama/opštinama. Procijenjena vrijednost javne nabavke kreće se oko 22.500 eura; – Nastavak realizacije projekta „Izgradnja dječijeg igrališta u Hrenovici- faza II“ u vrijednosti 56.635,00 KM; – „Nastavak izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača“, čija vrijednost po glavnom projektu iznosi oko 345.000,00 KM; – „ Modernizacija kino sale Općine Pale“ vrijednosti 42.205,00 KM; – „Sanacija mosta Alije Izetbegovića“ u Prači procijenjene vrijednosti 33.916,00 KM; – „Modernizacija puta u ulici Seje Bajramovića u Hrenovici“ procijenjene vrijednosti 50.068,00 KM; – U saradnji sa Unijom turskih općina i gradova pokrenut je proces nabavake terenskog vozila 4×4 za potrebe JU Dom zdravlja Prača.

„ Također, kroz projekat „Jačanje uloge MZ u Bosni i Hercegovini“ u 2022. godini planiramo podržati i realizovati prijedloge projekata koje nam predlože direktno građani putem organizovanih foruma“- kazao je Almin Ćutuk, načelnik općine Pale u Federaciji Bi.

On  je pozvao građane ove općine da putem svojih prijedloga i sugestija podrže njegove napore da ovu općinu učini uspješnom i kvalitetnom sredinom za život svih njenih stanovnika.