Okončani radovi na mostu u Vitkovićima

Radovi na izgradnji mosta u goraždanskom  naselju Vitkovići  započeti još 2017. godine, konačno su privedeni  kraju – potvrdili su iz  Gradske uprave koja ovaj projekat finansira sredstvima kredita  Saudijskog Fonda za razvoj. 

 

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović napomenuo je da su rokovi za realizaciju ovog projekta već odavno probijeni, te da izgradnjom mosta posao nije završen.   

  

„ Nažalost u 2022. godini  se suočavamo sa situacijom da nikada nismo pokrenuli ni penale i taj dio posla moramo završiti i još jednu tranšu isplate po okončanju radova. Most je završen i po ocjeni stručnjaka je odličan, ali priča se nastavlja,  jer bez pristupnih puteva na obje obale  Drine, koji će omogućiti i pravljenje nove industrijske zone na desnoj obali, taj most nema svog efekta“ – ističe Imamović.  

Napominje da je za izgradnju pristupnih puteva neophodno  oko 700.000 KM, a dio sredstava je obezbjeđen sa federalnog nivoa.  

„ Jednim dijelom smo podržani od Federacije BiH, u toku ove budžetske godine mislim da će se uključiti i  kanton kao i neka ministarstva. Federalno ministarstvo obrta je prepoznalo tu lokaciju kao primamljivu i adekvatnu za otvaranje novih firmi, mi ćemo taj projekat predstaviti, a sve kako bi smo obezbjedili izgradnju saobraćajnica za firme. Sigurno pola još sredstava nedostaje ali to moramo rješavati i to nam je zadatak“ – naveo je Imamović. 

Jednu od prilika gradonačelnik Goražda vidi i u reprogramu kredita s čim u vezi se očekuje odgovor od Kraljevine Saudijske Arabije jer, naglašava, gradski budžet opterećen 130 posto, ne ostavlja prostor za nove investicije. 

„ To ćemo pokušati završiti i ja sam u kontaktu sa članovima Predsjedništva kao i sa premijerom FBiH i drugim uticajnim ljudima zamolio da se zbog zadnje dvije godine Covida,  zbog stanja u budžetu, izvrši reprogram kredita. Naravno da ga treba vratiti, država je garant i mi smo se kao grad obavezali, ali jednostavno u ovom periodu sa budžetskom projekcijom koju Grad Goražde ima, ne bi mogli izaći na kraj sa svim izazovima“ – istakao je on.  

Gradonačelnik Goražda naglašava da je jedan od prioriteta i uređenje naselja Vitkovići, izgradnjom infrastrukture u i na zemlji koja je u jako lošem stanju, uz najavu da će tokom ove godine u te svrhe biti investirano oko pola miliona KM.   

U izgradnja mosta u naselju Vitkovići uloženo je oko 2,5 miliona KM a izvođač radova bila je firma ŽGP.   

To je jedan od četiri projekta koji se finansiraju iz kredita Saudijskog fonda za razvoj.  Pored izgradnje  mosta, realizirani su i projekti asfaltiranja i sanacije putnih pravaca Ilovača – Osanica i Mravinjac – Berič te sanacije sekundarne vodovodne mreže. Grad Goražde se kreditno zadužio 6 miliona dolara uz grejs period od pet godina i 25 godina vraćanja kredita.