Privreda komora BPK predstavila podatke

Izvozno orijentisani privredni subjekti  registrovani  na  području  Bosanskopodrinjskog  kantona (BPK)   Goražde, u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa inostranstvom, u protekloj godini ostvarili su najbolje rezultate u poslijeratnom periodu – kazao je na današnjoj pres – konferenciji predsjednik Privredne komore BPK Dževad Terović.

Naglasio je da je u 2021. godini sa  područja  tog kantona izvezeno   roba  u  vrijednosti  271.521.224 KM , što  je  najviše  u  poslijeratnom  periodu , a  u  odnosu  na  2020. godinu  izvezeno  je  više  86.227.224,00 KM  ili 46,5 posto.

U istom periodu na područje BPK  uvezeno  je  roba  I  usluga  u  vrijednosti  od  154.739.000 KM , što  je u  odnosu  na  isti  period  prethodne  godine  više  za  53.758.000 KM  ili  53,24 posto.

“ Pokrivenost  uvoza   izvozom  u  posmatranom  periodu  iznosila  je  175,47 posto , što  je  u  odnosu  na  isti  period prethodne  godine  kada  je pokrivenost  iznosila   183,49 posto  manje  8,02 posto. BPK Goražde  ostvario  je  suficit u  posmatranom  periodu  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom  od   116.,782.000 KM , što  znači da  je  na  svakih  100 KM  uvezenih  roba  i  usluga  izvezeno  175,47 KM , čime  je  ostvario  najbolje  rezultate  pokrivenosti  uvoza  izvozom  roba  I  usluga  na  nivou  države  BiH, a  na  nivou  Federacijie  BiH    pozitivnu  bilansu  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom od  deset kantona  ima još USK  I ZDK , dok  su  dvije  od pet ekonomskih  regija  u  RS-u Doboj  i  Trebinje , također  imale  pozitivnu  platnu  bilansu “ – precizirao je Terović.

Napomenuo je da su ostale  tri  regije,  Banja  Luka , Bijeljina  i  Istočno  Sarajevo  ostvarile    negativnu  platnu  bilansu  u  razmjeni  roba  sa  inostranstvom , kao  i  Distrikt  Brčko.

“ U prošloj godini   godini BPK Goražde robe  i  usluge  izvozio je  u  62  države  svijeta  na  svim  kontinentima , što  je  više  za  osam  država  u  odnosu  na  2020. Godinu. Uvozili  smo  iz  44  države  , što  je  u  odnosu  na  2020. godinu   više  za  pet  država.  Takođe, izuzetno visok promet  ostvaren je I u  kupovini  i  prodaji  roba  sa  domaćeg  tržišta  namjenjenih  privredi  i  krajnjoj  potrošnji” – naglasio je Terović.

Dodao je da je ovako visoka  pokrivenost    uvoza  izvozom  roba  I  usluga , dijelom   posljedica   nepostojanja  privrednih  društava  koja  se  bave  uvozom  roba  široke  potrošnje , registrovanih  na prostoru  BPK  Goražde , već  uglavnom  snabdjevanje   ovim  robama  vrše  dijelovi  pravnih  lica  registrovani  van  područja  BPK  Goražde.

“ Mišljenja  smo  da  se  po  ovom  osnovu  odlijevaju značajna  finansijska sredstva  sa  područja  BPK  u  druge  dijelove  BiH , te  smatramo  da  bi  trebalo  raditi  na osposobljvanju  bar jednog  pravnog  lica  koje  bi  bilo  registrovano  na području  BPK   i  koje  bi  se  bavilo  uvozom  roba  široke  potrošnje  za potrebe  našeg  kantona. Uvoz  roba  na  područje  BPK  Goražde  uglavnom  su  repromaterijali , sirovine , mašine  i  opreme  za  potrebe  naše  prerađivačke  industrije” – istakao je on.

Napomenuo je da privredna  društva  u  sastavu  grupacije  Prevent  svoje  spoljno-trgovinsko  poslovanje  obavljaju  preko  specijalizovanog  privrednog  društva  u  sastavu  ove  grupacije , a  koje  je  registrovano  van  područja  BPK

Terović je naglasio da je po  glavi  stanovnika,  na  područje  BPK  Goražde   uvezeno    roba  i  usluga  u  iznosu  od    6.107,48  KM , a  izvezeno   10.716,81  KM te da, kada je  u  pitanju  izvoz  roba  po  glavi  stanovnika,  BPK  Goražde   ima  najveći  iznos  u  cijeloj  državi  BiH .

“ Za  izračunavanje  ovog  pokazatelja  korišteni  su  preliminarni  podaci  Agencije  za  statistiku  o  zadnjem  popisu  2013. godine , gdje  BPK Goražde  ima  25.336  stanovnika , što  smanjuje  naš  apsolutni  iznos  uvoza  i  izvoza  po  glavi  stanovnika , jer  kad  bi  se  primjenili  konačni  rezultati  po  ovom  popisu  po  kojem  BPK  Goražde  ima  ukupno  23.734  stanovnika , povećao  bi  se  i  uvoz  i  izvoz  po  glavi  stanovnika” – istakao je.

Bez obzira na  velike posljedice  koje  je  pandemija Covid-19 ostavila  na privredu u svijetu, a time I BiH I BPK, Terović ocjenjuje da se može  biti  zadovoljno ostvarenim rezultatima  izvozno  orjentisane  privrede  BPK Goražde.

“ To  dovoljno  potvrđuje  veoma  dobru  organizovanost  naših preduzeća da su u  periodu  recesije , održali   dosta  uspješno  poslovanje  sa  inostranstvom  i  sačuvali  kontinuitet  saradnje  sa  inopartnerima  i  u  djelu  koji  se  odnosi  na  nabavku  repromaterijala  i  sirovina  iz  inostranstva  na  kojima  uglavnom  posluju  i  proizvode  naši  prerađivački  kapaciteti , te  sačuvali  kupce  gotovih  proizvoda. Ne zna se kada će pandemija  biti  završena  i  očekivati  je  da  će  njene  posljedice  i  u  toku  2022. godine  biti  veoma  složene  i  teške” – mišljenja je predsjednik Privredne komore BPK Goražde.