Usluge CT dijagnostike i u Kantonalnoj bolnici Goražde

Kantonalna bolnica Goražde pacijentima će po prvi put  pružati usluge CT dijagnostike. Izvršena je nabavka savremenog CT uređaja  koji će biti u funkciji nakon što se okonča obuka osoblja.

Direktorica ove zdravstvene ustanove prim.dr Nermina Kamenica naglašava da je nabavka aparata vrijednog 500.000 KM izvršena iz sredstava koje je Kantonalnoj bolnici dodjelila Vlada Federacije BiH

„ Kantonalnoj bolnici dodjeljen je milion konvertibilnih maraka za nabavku neophodne opreme posebno za dijagnostiku Covid pacijenata tako da smo, između ostalog,  kupili savremeni 32-slajsni CT aparat koji ova ustanova nikada nije imala, a koji omogućava višeslojnu dijagnostiku“ – pojasnila je Kamenica.

Napominje da će uređaj uskoro biti u funkciji, nakon što se okonča obuka osoblja te dobiju neophodne dozvole

„ Imamo kadar za koji je edukacija u toku od strane firme Medical iz Mostara koja je obezbjedila i renoviranje prostora starog dijela radiologije. Očekujemo izlazak komisije Federalnog ministarstva zdravstva koja će utvrditi da li su ispunjeni svi uslovi i od strane Agencije za jonizirajuće zračenje BiH očekujemo upotrebnu dozvolu“ – navela je Kamenica.

Istakla je da će CT dijagnostika u Kantonalnoj bolnici značajno unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga

„ Posebno je to značajno za ležeće pacijente kojima je neophodna hitna dijagnostika. Mi imamo jako dobru saradnju sa klinikom Eurofarm sa kojom Zavod zdravstvenog osiguranja BPK ima sklopljen ugovor za ovaj vid dijagnostike i nikada nismo čekali ni dan, međutim sa savremenim multislajsnim CT aparatom koji smo nabavili a koji posjeduje izuzetne dijagnostičke karakteristike ovaj vid usluga ćemo znatno unaprijediti“ – precizirala je Kamenica.

To potvrđuje i šef specijalističko/subspecijalističke službe Kantonalne bolnice dr. Mirzet Adrović koji ocjenjuje da će se omogućiti kveći nivo kvaliteta zdravstvenih usluga u ovom kantonu.

„Benefit je nemjerljiv jer će naši pacijenti u bolnici moći da urade jednu savremenu dijagnostiku i neće morati da se transportuju u neku drugu ustanovu. Moći ćemo raditi CT mozga, grudnog koša, abdomena, praktično kompletnu dijagnostiku koja se obavlja sa ovim aparatom a koji ima izuzetne karakteristike. Imamo educiran kadar, naše rendgen tehničare kao i specijalistu radiologije koji će raditi“ – kazao je dr. Adrović.

Direktorica Kantonalne bolnice naglasila je da je dio sredstava dodjeljenih od Vlade FBiH iskorišten i za nabavku savremene opreme za centralnu sterilizaciju za rad operacione sale i drugih odjela, zatim opreme za kabinet oralne hirurgije i hemodijaliznog centra, dok je 330.000 KM iskorišteno za isplatu dugovanja prema dobavljačima.