U BPK realizacija projekta ”Jačanje mreže podrške za djecu I mlade s teškoćama u razvoju”

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u narednih šest mjeseci bit će realizovan projekat “Jačanje mreže podrške za djecu I mlade s teškoćama u razvoju”  čiji je cilj  unaprijeđenje rad  sa porodicama i djecom I pružiti im podršku. Projekat će se realizirati u saradnji sa Udruženjem za podršku inkluzivnom obrazovanju “DUGA”  iz Sarajeva,  uz finasijsku podršku norveške ambasade u BiH i UNDP-a u iznosu od 47.900 KM.

Kako je pojasnila izvršna direktorica udruženja ”DUGA” Anka Izetbegović,   osnaživanje mreže podrške, uvezivanje institucija sistema I civilnog društva,  podrška djeci sa teškoćama u razvoju kroz individualni rehabilitacijski rad kao I didatkička podrška – samo su neki od ciljeva projekta koji će se implementirati u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, za obrazovanje te zdravstvo I socijalnu politiku, Pedagoškim zavodom I Gradom Goražde.

”  Ovo je projekat podrške djeci sa teškoćama u razvoju I njihovim porodicama, na način da se okupe svi akteri koji imaju obavezu da pružaju podršku djeci, od obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, roditelja, lokalne zajednice,  da napravimo jednu istinsku mrežu lokalne podrške za dijete sa teškoćom u razvoju I njegovu porodicu, da vidimo kako ide taj put podrške, od rođenja djeteta do uključivanja u predškolsku ustanovu, kasnije u osnovnu školu” – istakla je Izetbegović.

Dodala je da je projekat  osmišljen u nekoliko faza, a prva je napraviti mapu saradnje među institucijama koje imaju obavezu da pruže podršku djetetu, dok je u planu I nabavka opreme. Akteri projekta potpisat će i međusobni sporazum o saradnji kojim će se definisati pravci djelovanja

“ Projektom ćemo nabaviti opremu odnosno beringer aparat koji koristi logoped u radu sa djecom, planirana je i nabavka  didaktičkog materijala  za vrtiće i za škole, pružit ćemo takođe podršku jednom broju djece koja imaju potrebe za logopedom čiji rad će se finansirati  pet mjeseci  a  podržat ćemo i udruženje roditelja koje se čujem osniva ovdje. Dakle,  pomoći ćemo da se  trasira način podrške za dijete i porodicu” – kazala je izvršna direktorica udruženja ”DUGA”.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Biiljana Begović naglasila je da je projekat od velikog značaja, posebno za porodice koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju

” Radi se o projektu koji bi u suštini trebao da traje par godina, da se, uz ostalo, omogući pojačan defektološki i logopedski tretman u radu sa djecom koja imaju izvjesne teškoće,  i drago mi je da je došlo do konačne realizacije da pomognemo toj djeci i roditeljima koji su se takođe osnažili i udružili a ovaj projekat će takođe pomoći njima u edukaciji i, koliko je moguće, u prevazilaženju problema. Primjerice, jedan logoped kojeg imamo u BPK je nedovoljan i sada ćemo omogućiti dodatni angažman još jednog i na taj način pomoći djeci koja imaju samo govorno-jezičke poteškoće i nikakve druge , ali ove u govoru su danas jako izražene i možemo sa sigurnoći konstatovati da  oko 50 posto djece ima neki govorno-jezički problem” – kazala je Begović.