MALIŠANI GORAŽDANSKOG VRTIĆA ”ZVJEZDICE” POSJETILI PROFESIONALNU VATROGASNU JEDINICU GORAŽDE

Mališani JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Zvjezdice” Goražde posjetili su danas našu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu (PVJ ). Ovom prilikom za njih su uposlenici PVJ održali kratku prezentaciju, gdje su ih upoznali sa zanimanjem vatrogasac, ulogom i značajem PVJ i opremem sa kojom se koriste u radu. Ova aktivnost provodi se svake godine u sklopu Programa rada ove predškolske ustanove.Elma Bučo, koordinator za odgojno-obrazovni rad u izjavi za medije je uputila riječi zahvalnosti PVJ na saradnji: ”U sklopu godišnjeg Programa rada planirana je ova posjeta Profesionalnj vatrogasnoj jedinici Goražde. Mi sarađujemo sa širom društvenom zajednicom i ovo je jedna od naših tih aktivnosti, tako da su danas djeca u interakciji sa uposlenicima Profesionalne vatrogasne jedinice naučili ono što su radili u toku protekle sedmice. Inače u mjesecu februaru planirana su zanimanja, između ostalog i vatrogasac je bio jedno od zanimanja o kojem su oni učili, tako da su danas praktično i vidjeli, primjenili i postavljali pitanja i bilo im je jako interesantno i zanimljivo. Ovom prilikom se zahvaljujem na stvarno dobroj saradnji uposlenicima PVJ Goražde”.Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i MZ također je naglasio značaj pomenute aktivnosti: ”Mi već duži niz godina imamo finu saradnju sa našom predškolskom javnom ustanovom. Svake godine imamo ovu aktivnost zajedno sa našom Profesionalnom vatrogasnom jedinicom. I ove godine smo to organizirali i upriličili. Cilj je zapravo da djeca od najmanjeg uzrasta se polahko uključuju u šire društvene procese, da malo stiču tu sliku o funkcijama društva, pa evo ovaj put smo tu u PVJ da bi oni razumjeli šta je to vatrogasac, koja je njegova funkcija, koja je namjena sve te opreme ispred Vatrogasne jedinice. Ove aktivnosti jesu i na fonu UN Agende 2030 gdje se govori o provedbi preventivnih aktivnosti i mi smo kroz naše planske i programske dokumente, kako mi sa strane Vatrogasne jedinice, Gradske uprave tako i sa strane predškolske ustanove već uključili određene principe iz te Agende 2030 i ova aktivnost je upravo na fonu tih principa da bi djeca stekla svijest o tim društvenim aktivnostima.”

 

gorazde.ba