Inicijativa za gradnju spomen obilježja britanskim vojnicima

Na inicijativu Fondacije ” Za djecu Goražda” (Goražde Children Fondation)  osnovanu od strane nekadašnjih  britanskih vojnika iz sastava UNPROFORA koji su dio rata  proveli u ovom gradu, uskoro bi trebalo biti izgrađeno jedinstveno spomen obilježje njihovim poginulim saborcima.

Osnovna škola ”Fahrudin Fahro Baščelija” u kojoj je ova Fondacija realizirala brojne projekte, pokrenula je neophodnu proceduru za proglašenja lokacije budućeg spomenika, javnim interesom.

Direktorica škole Jasmina Djana pojašnjava da su kroz udruženje, nekadašnji britanski vojnici do sada  pomogli realizaciju značajnih projekata u ovoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, gdje dolaze svakih par godina, voze biciklističke ture, prodaju kilometre i sakupljaju novac za projekte u školi.

Njeguju i sjećanje  na svoje poginule saborce   koji su 1994. poginuli u misiji u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a, o čemu svjedoče i spomen ploče na lokacijama, Vranovina, Jabuka i Podhranjen. U udruženju su  sada su došli na ideju izgradnje jedinstvenog spomen obilježja njima u čast, a partnerska škola im pomaže u provedbi neophodne procedure.

“U oktobru prošle godine su došli sa inicijativom da žele izgraditi spomen obilježje svojim poginulim borcima, tako da smo mi ta karika koja je trebala da pokrene proceduru oko dobijanja potrebnih dozvola za izgradnj,u koju bi oni finansirali. Pokrenuli smo inicijativu prema ministarstvu privrede da se taj dio zemljišta proglasi javnim interesom kako bi se taj spomenik mogao graditi” – pojasnila je Djana.

Na prijedlog  Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila  prijedlog Odluke o javnom interesu za uspostavu izgradnje spomen obilježja poginulim britanskim vojnicima na šumskom zemljištu u vlasništvu države, a očekuje se da će to učiniti i poslanici kantonalne skupštine, kako bi izgradnja spomen obilježja mogla početi što prije

” Nadam se da će i  poslanici prepoznati ovo od značaja za grad, školu i našu djecu.  U Goražde će 13. maja doći oko 50 biznismena iz Velike Britanije koji će voziti biciklistički tour od Sarajeva, preko Hranjena do Goražda, i kako smo čuli, u pitanju su eminentni i uticajni ljudi. U planu je da spomenik bude izgrađen do tada ako uspijemo da ga i svečano otvorimo. Oni će nabaviti brdska bicikla čija je cijena oko 1.000 KM i pokloniti ih školi i djeci, a pored toga mi smo uradili i projekat sanacije fiskulturne sale  koji košta 140.000 KM a koji oni žele da finansiraju” – kazala je ona.

Direktorica OŠ ”Fahrudin Fahro Baščelija”  navodi da je  pomoć u izgradnji jedinstvenog spomen obilježja poginulim britanskim vojnicima u okolini Goražda, simboličan  gest zahvalnosti koji će, ocjenjuje,  u perspektivi biti značajan sa više aspekata. Napomenula je da će gradnju spomenika na lokaciji Jabuke,  u vrijednosti oko  50.000 KM, finansirati samo udruženje.