Naši građani nemaju razloga za zabrinutost

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa predstavnicima Lot tima EUFOR-a stacioniranog u Višegradu.

Prilikom susreta razgovarano je aktualnoj sigurnosnoj situaciji te aktivnostima Misije EUFOR-a, uzimajući u obzir pojačano prisustvo EUFOR-ovih snaga na području cijele BiH, a kako je najavljeno, od 16. marta 2022.godine u planu je pojačano patroliranje ovih snaga na našem području.

Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, kako je istaknuto prilikom sastanka, naši građani nemaju razloga za zabrinutost, s obzirom da je misija EUFOR-a uz civilne strukture vlasti zadužena za očuvanje sigurnosne situacije kako u BiH, tako i na području našeg kantona.

 

www.bpkg.gov.ba