Rijec po rijec 17.3.2022. Tema: Aktuelna situacija o poskupljenu