646 godina od prvog pominjanja Goražda

Danas se navršilo 646 godina od prvog pominjanja Goražda u  trgovačkom ugovoru koji se nalazi u spisima dubrovačkog arhiva.

 

“Ivan Ogrei iz Dubrovnika šalje za Goražde tri tovara soli. Karavan iz Dubrovnika za Goražde povjeren je Staveru Gradetiću iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa, za cijenu od 12 perpera po tovaru. Također, Gradetić će u Goraždu natovariti tri tovara koža i dopremiti ih u Dubrovnik po cijeni od 3 perpera po jednom tovaru. Težina svakog tovara koža mora iznositi 400 libri” – zapisano je u seriji Diversa cancellare, u knjizi broj 24 na foliji br. 129, pisan na današnji dan  1376. Godine.

Kustos Zavičajnog muzeja Goražde Admir Džemidžić navodi da je riječ o bitnom datumu za grad na Drini

„   Nažalost on se pominje uglavnom u  krugu entuzijasta i historičara koji ovdje žive i ljudi koji se bave kulturom i općenito  historijom grada na Drini, a ne vjerujem da se i u školama govori mnogo o tome. Kada djeca dođu u Zavičajni muzej  obavezno im o tome pričamo  i pravimo neke  paralele a svoje mjesto ovaj datum  će pronaći u stalnoj arheološkoj postavci muzeja gdje će biti izložen faksimil tog dokumenta“ – kazao je Džemidžić.

Dodaje da se, uzimajući arheološki kontekst i period prvog pomena Goražda u XIV vijeku, veoma oskudno sa pokretnim arheološkim materijalom koji dokazuje postojanje naselja na prostoru današnje uže jezgre grada. Prema saznanjima i istraživanja stručnjaka u prethodnim godinama, repere i lokacije vezane za  XIV vijek mogu se pronaći na lokalitetima Rasadnik i Panorama – nekropole iz razvijenog srednjeg vijeka.

„ Već od 1389. godine nailazimo na mnogobrojne ugovore o prevozu robe u kojima je kao krajnja odredišna tačka označeno Goražde. Sve ovo govori u prilog tome da je Goražde tada bio razvijen trg, jer je imalo pogodan položaj na Dubrovačkom drumu i bilo privlačno odredište karavana. Ovdje su se sabirali vosak, kože i viškovi žitarica iz bliže ili dalje blizine, a od kraja XIV vijeka Goražde postaje mjesto na kome se ustalila prodaja i kupovina soli i formirale lokalne cijene“ – kazao je kustos Zavičajnog muzeja Goražde.

 

Historičari napominju da prvo spominjanje u historijskim dokumentima nije i dan nastanka grada jer, navode,  da bi sklopilo ugovor sa Dubrovnikom, koji se odnosi na isporuku soli iz Dubrovnika, odnosno tovara kože sa druge strane, prije 646 godina Goražde je moralo biti razvijena sredina, sposobna da proizvodi i trguje sa Dubrovčanima.