ODRŽANA SEDMA SJEDNICA ZDRAVSTVENOG SAVJETA GRADA GORAŽDA

Zdravstveni savjet Grada Goražda u Maloj sali Gradske uprave održao je svoju sedmu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, potom je primljena k zanju informacija o usvojenom izvještaju o radu Zdravstvenog savjeta za 2021. godinu.

U nastavku sjednice, u sklopu dnevnog reda prisutni su raspravljali o tačci koja se odnosi na koordinaciju i komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama na sačinjavanju Programa rada za 2022. godinu, zatim se definisala i utvrdila dinamika realizacije aktivnositi Akcionog plana za 2022. godinu.

U sklopu zadnje tačke dnevnog reda razgovarano je o informaciji o donaciji Ambasade Japana u BiH i nabavci opreme za Službu medicinske pomoći pri Domu zdravlja kroz godišnji Plan opremanja struktura i službi Civilne zaštite.Zdravstveni savjet Grada Goražda formiran je odlukom Gradskog vijeća krajem prošle godine što je bila zakonska obaveza. Osnovna funkcija Zdravstvenog savjeta je koordinirajućeg i savjetodavnog karaktera, s ciljem da se sa menadžmentima gradskih i kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih ustanova privatne prakse vrše koordinirajuće aktivnosti da bi usluge bile što kvaltetnije na području grada Goražda. S tim u vezi primarni zadatak i cilj Zdravstvenog savjeta jeste poboljšati nivo usluga u zdravstvenim ustanovama i rješavanje gorućih problema po pitanju zdravstvene njege i zaštite.

 

gorazde.ba