Usvojen budžet Goražda u rekordnom iznosu od oko 12 miliona maraka

Gradsko vijeće Goražde u kasnim večernjim satima usvojilo je budžet za 2022. godinu u iznosu od blizu 12 miliona maraka, što je rekordni iznos.

Ovogodišnji budžet veći je od prethodnog za 2,7 miliona maraka, a usvojen je jednoglasno, sa 20 glasova za.

Jednoglasno, u istom broju, su usvojene odluke o izvršenju budžeta i budžetskog kalendara za ovu godinu. Na prijedlog budžeta uložen je 21 amandman od kojih je 17 prihvaćeno od strane gradonačelnika dok se o četiri izjašnjavalo Vijeće, pa su u konačnici svi amandmani na budžet prihvaćeni, neki uz određene korekcije.

Oko 40 posto sredstava budžeta bit će usmjereno na investicije koje će biti podržane od strane nekoliko sarajevskih općina i vlade BPK Goražde i Kantona Sarajevo te domaćih i međunarodnih organizacija.

Najveći izdaci planirani u budžetu se odnose na kapitalne transfere, putnu infrastrukturu te rekonstrukciju objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju. Investicije će biti usmjerene na sanaciju užeg gradskog dijela odnosno uređenje Trga branilaca grada, rekonstrukciju gradskih i prigradskih ulica, uređenja sportskih terena u Prvom maju, dječjih igrališta, gradnju spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću, uređenju kompleksa na Rorovima, pristupnog puta do Memorijalne šume “8372” na Posestri i brojnim drugim projektima.

Muamer Krašić, pomoćnik gradonačelnika za finansije ističe da su značajna povećanja u budžetu planirana za vodosnabdjevanje, oko pola miliona maraka planirano je za putnu infrastrukturu, 200.000 maraka za uređenje parking prostora u dijelu industrijske zone Vitkovići gdje je u toku izgradnja novih proizvodnih pogona.

Na stavkama za uređenje javnih površina je 140.000 maraka, komunalnu potrošnju 180.000 maraka, dok su kapitalni transferi planirani u iznosu od 1.964.200 maraka, a tekući transferi u iznosu od 760.100 maraka, dok će najveći dio sredstava biti osiguran iz BPK Goražde.

Najveća stavka u budžetu i dalje se odnosi na plate uposlenika u gradskoj upravi i tri ustanove čiji je osnivač grad Goražde, u ukupnom iznosu od blizu 4,7 miliona maraka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović još na početku sjednice istakao je da ovu godinu i zvanično proglašava godinom investiranja jer je uspio stabilizirati budžet, sanirati dugovanja te da kroz ovogodišnji budžet, koji je veći za blizu tri miliona maraka od prethodnog, želi da građani Goražda vide konkretne projekte.

“Najracionalnije smo isplanirali sve i vjerujemo da će budžet u cijelosti biti realizovan, kako bi naši građani osjetili konkretne efekte”, kazao je Imamović.