Ramić u posjeti BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas sa Federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramićem koji boravi  i u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu. Na satanku je razgovarano o najznačajnijim projektima koji se uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica implemetiraju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te nastavku saradnje kada su u pitanju projekti lokalnih zajednica koji su kandidovani prema federalnom ministarstvu.
Najznačajniji projekti su u oblasti izgradnje stanova za socijalno – neprofitno stanovanje kroz projekte CEB II “Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” i RSP – Regionalni stambeni program, a kada su u pitanju infrastrukturni projekti podrška ne izostaje ni povratničkoj populaciji
Ja ću se prije svega zahvaliti ministru Ramiću na podršci koju pruža Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i općinama u sastavu kantona kao i povratničkoj populaciji, koja se između ostalog odnosi i na implemetaciju infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja stambenih jedinica. Više od  17.000.000KM iz ovog ministarstva izdvojeno je za investicije na području BPK Goražde a sa zadovoljstvom smo krenuli i u realizaciju projekta sanacije JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde,  koji je  već u završnoj fazi.  Zajedničkim angažmanom u implementaciji  ovog projekta dobit ćemo savremeni dom što nam je potrebno na području BPK Goražde. Također,neizostavna je podrška od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kada je u pitanju poboljšanje putne infrastrukture u povratničkim naseljima, kao i individualna podrška našim povratnicima i udruženjima koja okupljaju povratničku populaciju“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.
Da je implementacija značajnih projekata na području BPK Goražde, rezultat  dobre saradnje ovog ministarstva sa Vladom BPK Goražde, potvrđuje i ministar Ramić.
„U toku je izgradnja deset stambenih jedinica u općini Pale u FBiH, četrnaest u općini Foča u FBiH a najznačajniji projekti  u  okviru Projekta CEB II realiziraju se u Gradu Goražde. Također, u okviru projekta  vrši se i sanacija postojećih objekata na području BPK Goražde,  a na sastanku sa premijerkom razgovarali smo i o tome, na koji način  Vlada BPK Goražde može  obezbjedti nedostajući dio sredstava za projekte čija realizacija je u planu na području ovog kantona. Radi se o projektima općina koji su kandidovani  prema ovom ministarstvu,   tako da i na tom planu imamo veoma dobru saradnju“- riječi su ministra Ramića.