Radnici protestuju protiv smjene direktorice Ginexa, a u najavi smjena cijele uprave

U krugu goraždanskog Ginexa ispred zgrade uprave društva protestuju članovi Sindikalne organizacije ovog privrednog društva koji se protive smjeni aktuelne direktorice Munevere Foče.

Oni čekaju ishod sjednice Nadzornog odbora Ginexa na čijem se dnevnom redu trebala naći i smjena aktualne direktorice. Pred kapijom Ginexa okupio se i jedan broj građana koji nose transparente sa riječima podrške radnicima i direktorici Ginexa.

Nezvaničmo saznajemo da je Nadzorni odbor Ginexa na vanrednoj sjednici koja još uvijek traje, donio odluku, odnosno prijedlog o smjeni kompletne Uprave privrednog društva Ginex-a, a ne samo direktorice Fočo o čemu se u končanici treba izjasniti Vlada FBIH. Također, nisu predlagali vršioca dužnosti direktora.

Podsjetimo, da su prije nekoliko dana rukovodioci organizacionih jedinica privrednog društva UNIS Ginex kao i članovi sindikalne organizacije javno reagirali tražeći argumentaciju za bilo kakve radikalne poteze koji bi, po njima, mogli ugroziti poslovanje jednog od najuspješnijih preduzeća namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.

O situaciji u Ginexu jučer je na vanrednoj sjednici raspravljalo i Gradsko vijeće Goražda koje je jednoglasno usvojilo Deklaraciju o podršci radu razvoju tok privrednog društva. Gradski vijećnici poručili su da, iako nemaju direktne ingerencije u ovom privrednom subjektu, postoji moralna i ljudska obaveza da stanu uz više od 700 radnika koji se protive, kako je istaknuto, pokušajima narušavanja uspješnog rada i poslovanja ove kompanije koja je u protekloj godini ostvarila najveće poslovne uspjehe u 70 godina postojanja.

Deklaracijom, Grad Goražde oštro osuđuje sve odluke nadležnih organa koje će dovesti do narušavanja sistema poslovanja, uspjeha i ugleda firme UNIS Ginex d.d, koja je temelj goraždanske privrede.

Pozivaju sve nadležne organe i institucije da s najvećom odgovornošću, pristupaju donošenju odluka o budućnosti preduzeće Ginex, koje predstavlja temelj privrede i osnovna je pretpostavka održavanja funkcionalnog društva i života u Goraždu koji mora imati garanciju opstanka i ostanka Ginexa u ovom gradu.

Jedan od predstavnika malih dioničara ranije nam je kazao kako ne želi da učestvuje u nekoj grupi za eliminaciju, a da ta osoba nema priliku da čuje argumente za smjenu, a u dopisu upućenom na adresu predsjednika NO društva, ali i Vlade FBIH naglašava, između ostalog, da je važno pitanje ko dolazi umjesto ove uprave, ukoliko bi došlo do smjene.

“Ja imam kritiku na rad uprave, jer ima značajan broj odluka i pokušaja donošenja odluka na štetu Ginexa, koje su donesene pod pritiskom, dok je vaš stav da treba imati više takvih odluka. Odnosno više trošiti novca od kojih Ginex nema nikakvu korist. Gdje su tu interesi vlasnika i radnika ovog društva? O tome sam često govorio na sjednicama NO i rijetko imao podršku vas predstavnika državnog kapitala, kako sami sebe nazivate”,stoji između ostalog u dopisu.

 

Kao primjer navodi fiktivne projekte kao što je barutna i proizvodnja dronova, kupovina zemlje i objekata u Vitezu, davanje pozajmice društvima za koje se unaprijed znalo da ih ne mogu vratiti, zajednička ulaganja sa firmom iz Milana i Beograda, koja je namjenski formirana da bi poslovala sa Ginexom i druge.

Podsjeća da je ono što NO Ginexa trenutno radi suprotno zaključcima navedenim u dopisu Vlade FBIH od 18. aprila kojim se traži da svi ugovori veći od 10.000 KM, moraju biti transparentni i odobreni od NO, a odluke detaljno argumentovane.