„Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“

– Udruženje za lokalne razvojne inicijative „Aldi“ Goražde, u saradnji sa lokalnim partnerima,  danas je predstavilo projekat „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“, koji finansira EU a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Bosanskopodirnjskom kantonu (BPK), u kojem su nosioci aktivnosti Grad Goražde, udruženje „Aldi“ te drugi relevantni akteri koji su danas potpisali sporazum o saradnji, u narednih 21 mjesec realizirat će ovaj projekat koji će mladim ljudima omogućiti da lakše dođu do posla

Od planiranih najmanje 17 aktivnosti,  ključna  je obuka za nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje, koje će se se osposobiti za rad u firmi TVC d.o.o Goražde. Obuka je planirana za 75 osoba od čega će 50 njih steći zaposlenje. Takođe, planirani su i start – up paketi za pet mladih osoba ,putem kojih će dobiti potrebna sredstva za razvijanje biznisa. Ukupna vrijednost projekta je 350.000 KM

„ Aldi ovaj projekat  implementira zajedno sa lokalnim partnerima na nivou BPK Goražde, a to je  partnerstvo za zapošljavanje i mi smo jedni od 20 partnera koji će raditi u periodu od naredne dvije godije, svako u svojoj lokalnoj zajednici, na području cijele BIH. Najvažnije za ovo lokalno partnerstvo jeste aktivnost za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba  koji će proći obuku za dva zanimanja iz metalskog sektora, koje mi tek trebamo identifikovati. Izradit ćemo dva nastavna programa a obuka će biti realizovana u Srednjoj stručnoj školi ˝Džemal Bijedić˝ a potom i u kompaniji  TVC˝ –  kazala je direktorica Udruženja za lokalne razvojne inicijative ˝Aldi“ Goražde Meliha Gačanin.

Goraždanska firma TVC  d.o.o sa radom je počela prije  godinu dana. Bavi se proizvodnjom  kreveta za njegu i  mehanizama za sjedišta. Izvozno je orjentisana sa tržištem u Njemačkoj, Španiji, UK, Francuskoj, s ciljem proširenja i na američko tržište. U planu ima zapošljavanje 400 radnika, a  sukcesivno zapošljavanje započet će  u drugoj polovini 2022. godine.

Direktor firme Adnan Tabaković  naglasio je značaj ovog projekta, kako bi budući uposlenici firme bili spremni za rad te će proći kroz proces adekvatne obuke. Izrazio je nadu da će projekat biti realizovan na  opću korist i zadovoljstvo svih aktera.

„ Za proizvodnju u punim kapacitetima potrebani su  nam kvalifikovani radnici – varioci, alatničari-operateri, operateri na programskim mašinama, poslužioci mašina na presama kao i druga srodna zvanja i zanimanja.  Smatramo da je ovaj projekat prilika za osobe koje traže posao da, kroz dvomjesečnu obuku u našoj firmi izvrše prekvalifikaciju za zanimanja prilagođena potrebama naše firme, ali i dobar modus za nas kao poslodavca,  da imamo spremnu i obučenu radnu snagu za proizvodni proces u moderno opremljenom pogonu u novoizgrađenom proizvodno-poslovnom objektu u Vitkovićima. Nakon završene stručno-teorijske i praktične obuke, za početak planiramo zaposliti 45 radnika koji će biti prekvalifikovani za nama potrebna zanimanja“ – precizirao je Tabaković.

 Pored Aldija i kompanije TVC partneri u projektu su i Služba za zapošljavanje BPK, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“, Kantonalno udruženje poslodavaca te obrtnička i privredna komora.

 Jedna od aktivnosti bit će izrada baze podataka o potrebama tržišta rada na području BPK Goražde do 2025 godine. Mala, srednja i velika preduzeća biće uključena u istraživanje da se sublimiraju sva zanimanja potrebna kantonu. Podaci će biti parametri za Službu za zapošljavanje kao i obrazovne institucije u kojem pravcu treba da se odvija edukacija