Nova lažna dojava o bombi

Na adresu Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, putem e-maila jutros je ponovo upućena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi – potvrdio je kantonalni  ministar unutrašnjih poslova  Armin Mandžo.

Dodao je da je zgrada kantonalnih institucija odmah ispražnjena te da je kontra-diverzionim pregledom (KDZ) ustanovljeno da je riječ o lažnoj dojavi

„ Ovo je četvrta dojava o postavljenoj bombi u zgradi Vlade dok je jedna bila upućena i o eksplozivnoj napravi u MUP-u i sve su bile lažne. Naše jedinice su reagovale u svakom slučaju i detaljno obavile preglede. Obzirom da je ovo teroristički djelo,  svaki je prijavljen Federalnoj Upravi policije“ – poprecizirao je Mandžo.

Dodao je da su u međuvremenu održani i sastanci u Federalnoj Upravi policije

„Tim za syber kriminial FUP-a koji se bavi razotkrivanjem ovih djela, poduzeo je određene aktivnosti i nastoji ući u trag osobama koje šalju mailove. Preliminarne informacije govore da mailovi dolaze iz Rusije, a postoji mogućnost da se neki šalju i sa područja Republike Srpske. Koliko znamo, u pitanju su organizovane grupe koje rade na širenju panike među građanima i nadamo se da će one uskoro biti razotkrivene“ – kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.