Uz godišnjicu Povelje Kulina bana tribina „Srednjovjekovlje Goražda na Drini“

U okviru manifestacije „Festival srednjovjekovlja“ a povodom 833. godišnjice od izdavanja Povelje Kulina bana, u Goraždu je sinoć održana javna tribina o temi „ Srednjovjekovlje Goražda na Drini“ .  

Organizator tribine bila je Bošnjačka zajednica kulture (BZK) „Preporod“ a o važnosti Povelje Kulina bana, najdragocjenijeg dokumenta bosanske državnosti kao i Goraždu u periodu srednjeg vijeka govorio je historičar Eldin Baljević.  

Naglasio je da Povelja Kulina bana svjedoči o državnosti u kontinuitetu historije BiH te da, uz činjenicu da je nastala od strane bosanskog vladara prije 833 godine, to dovoljno govori o njenom značaju. 

Podsjetio je da se  Goražde prvi put spominje u drugoj polovini 14. stoljeća te da spada među starije gradove u BiH

“ Goražde se svrstava u red starijih gradova koji je imao jednu važnu ulogu. Svako dokument  pokazuje da je ovaj grad  uvijek bio vezan za rijeku Drinu, za puteve, za karavanske trgovine I  za Bosnu,  tako da je Goražde  jedan lijep primjer te bosanske državnosti” – naveo je Baljević.

Naglasio je da je Goražde  u srednjevjekovnom periodu bilo prepoznatljivo I specifično sa više aspekata a jedan od najvažnijih je da se u dokumentu iz 1376. Godine  već pominje kao jedan razvijeni trg, tako da je, po riječima Baljevića,   ono je vjerovatno I starije.

“ Slijedeći važan segment je što je put Via Drina pored same Drine gdje su Foča I Goražde  bili najvažniji gradovi, a između njih se kasnije javila Ustikolina, gdje je bila jako razvijena trgovina I zanatstvo a uz njih su i poljoprivreda i stočarstvo  bili kompletna privredna struktura srednjeg vijeka. Ne treba zaboraviti da je u Goraždu rod Kosača, da je to jedan vlastelinski veliki rod koji je obilježio bosansku srednjevjekovnu državnost. Dakle,  nekoliko bitnih historijskih ličnosti, od velikog vojvode Vlatka Vukovića, Sandalja Hranjića pa Stjepana Vukčića Kosače, svi su oni porijeklom sa ovih prostora tako da je Goražde u srednjem vijeku bilo jedno izuzetno razvijeno mjesto I jedan razvijen trg koji je u tom vremenu vjerovatno nije zaostajao ni za mnogo većim sredinama”  – pojasnio je Baljević.

Dodao je da se I danas baštini mnogo toga  iz srednjeg vijeka.

“ Ne treba zaboraviti da oko Goražda postoji veliki broj nekropola stećaka koje  upravo potiču iz srednjeg vijeka. To pokazuje  odvažnost tog stanovništva koje je umjelo da napravi tu dodatnu  ekonomsku snagu  I da sačuvaju I obilježe bosansku teritoriju I mjesto na kojem su oni živjeli I stvarali” – istakao je on.

Predsjednik Skupštine Gradskog društva BZK “Preporod” Goražde Alija Lapo  naglasio je da nije slučajno odabran ovaj datum za javnu tribinu o Goraždu u srednjem vijeku

“Na dan 29.avgust, 833 godine poslije dana kada je napisana Povelja Kulina bana Preporod je upriličio javnu ribinu zahvaljujući prije svega entuzijazmu gosp. Eldina Baljevića da složi bar mali dio tog mozaika koji se zove Srednjevjekovna Bosna odnosno Trg Goražde kao dio dubrovačkog trgovačkog puta Via Drina. Mi imamo historijske zapise ali srednji vijek u Goraždu nije dovoljno istražen, I na tome će Preporod i dalje raditi. Sretni smo što smo dio velikog projekta koji se dešava u BiH u kojoj se danas odvija još ovakvih programa da se ne zaboravi Povelja Kulina bana” – kazao je Lapo.