“ Borci najbolje pomažu borcima” tema je predavanja koje je u Goraždu organiziralo udruženje “Svjetlost Drine”

Riječ je o završnoj aktivnosti projekta ”Pomoć i samopomoć kroz psihoterapijsku grupu” podržanog od strane  Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).  

O ovoj temi govorila je Dženana Kunovac psiholog Centra za mentalno zdravlje Goražde koja je naglasila da se, pored  farmakoterapije, psihosocijalnih, psiholoških i psihoterapijskih tretmana,  postraumatski stresni poremećaj (PTSP)  između ostalih liječi i putem samopomoći, osoba koje su doživjele slična iskustva.  

Napomenula je da osobe koje su preživjele traumatsk aiskustva ne mogu same sebi pomoći, već da im je potrebna pomoć šire zajednice  

“ Poznato je da tokom terapijskog procesa upravo ti zajednički momenti koji se mogu podjeliti I razumjevanje unutar grupe veoma mogu pomoći I usmjeriti neke druge nove korisnike ili one koji se do sada nisu obraćali za pomoć.  Nikad nije kasno da se razgovara o posttraumatskom stresnom poremećaju jer I danas možemo vidjeti da mnogi ljudi još uvijek potenciraju teme rata, borbi, stradanja  upravo iz  razloga, što negdje možda I mi kao društvo nismo dovoljno odgovorili na njihove potrebe I nemamo dovoljno senzibiliteta za takav vid populacije” – naglasila je Kunovac.  

U udruženju “Svjetlost Drine” naglašavaju da je projekat pomoći i samopomoći koji je počeo u maju pomogao  i borcima ali I samom udruženju koje im pruža pomoć. 

“ Pored ovog predavanja u projektu je realizovana grupna terapija pod vodstvom Gordane Šapčanin iz Centra za mentalno zdravlje, I iz ove grupe imamo ljudi koji su došli na takav stepen da su se zaposlili. Imamo primjer čovjeka koji je otišao u Sarajevo da radi ali je koristio svaku priliku da dođe na grupnu terapiju jer je osjetio da mu to dobro pomaže. Dakle, na neki način mi uspjevamo da pomognemo ljudima I drago mi je da ono što radimo daje rezultate” – kazao je član upravnog odbora udruženja Mirsad Crljenković.