Skupština BPK danas izabrala delegate za Dom naroda FBiH: Nezim Alagić(NIP) i Berina Fejzić(BNS) novi zastupnici

 

Na nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine BPK Goražde birani su delegati iz Skupštine BPK Goražde u Dom naroda Parlamenta FBiH. Naime, CIK BIH je ovjerio svih sedam kandidatskih listi sa 13 kandidata za izbor delegata iz reda bošnjakog, srpskog i hrvatskog naroda. Iz BPK biran je po jedan delegat iz reda tri konstitutivna naroda.

Od četiri kandidatke liste iz reda Bošnjaka najviše glasova, tačnije devet je dobila lista Nezima Alagića (NIP), slijedi lista Aide Obuće (SDA) sa sedam glasova, i lista Damira Žuge (SBIH) sa šest glasova. Lista Džebraila Bajramovića nije imala glasova. Podsjetimo da su glasali svi zastupnici iz reda Bošnjaka, njih 22.

 

Dvije kandidatke liste iz reda srpskog naroda, lista Daliborke Milović i lista Novog Početka (Branka Cvijetić) dobile su po jedan glas, što znači da će izbor delegata iz reda srpskog naroda biti odlučen žrijebom u CIK BIH. Također jedan glas dobila je i lista BNS-a odnosno Berina Fejzić iz reda hrvatskog naroda.

BPK Goražda ima pravo na po jednog delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda i iz reda Ostalih.

Nezim Alagić i Berina Fejzić su novi delegati Doma narod aP FBIH, dok će o kandidat iz reda srpskog narod abiti poznat nakon žrijeba U cik bih.

Međutim, kao što smo pisali ranije, vrlo je izvjesno da će obje delegatkinje iz reda srpskog naroda ući u Dom naroda kako bi bio popunjen nedostajući broj delegata iz ovog konstitutivnog naroda u ovom zakonodavnom tijelu jer ih je ukupno 17, a potrebna su 23.

Također već je izvjesno da bi zbog nedostajućeg broja delegata koji se biraju u Dom naroda, BPK Goražde mogao dobiti još jednog delegata iz reda bošnjačkog naroda, u ovom slučaju bit će to Aida Obuća (SDA) ali i reda Ostalih, pa bi u konačnici broj delegata koji će biti birani u Dom naroda PFBIH mogao biti šest.

Iako niko od potencijalnih kandidata iz reda Ostalih  nije izabran u kantonalni parlament postoji mogućnost da ovaj kanton dobije svog zastupnika u Domu naroda. Naime, CIK BiH prema uputstvu vrši ponovnu raspodjelu mjesta koja se ne mogu popuniti iz jednog kantona odmah po završetku prvog kruga izbora delegata u DN PFBiH u svim kantonima. CIK vrši preraspodjelu tog mjesta neizabranom kandidatu koji ima najviši količnik na svim listama koje se kandiduju za odgovarajući konstitutivni ili za grupu Ostalih u svim kantonima. U konkretnom slučaju najviše šanse ima Sinan Ligata (Novi početak)