Održane. „Drinske večeri dječije poezije“

U organizaciji Javne ustanove Centar za kulturu u Goraždu je danas održana 26. tradicionalna manifestacija „Drinske večeri dječije poezije“.

Ovom prilikom promovisana je   istoimena zbirka dječije poezije, satkana od njihove mašte i  želja, koja njeguje vrijednosti dječijeg stvaralaštva.

Pored učenika osnovnih škola iz BPK Goražde, u zbirci su svoje mejsto pronašli i radovi učenika  OŠ „Sveti Sava“ iz Rogatice.

„ Ovo je jedinstvena manifestcaija u BiH na koju smo jako ponosni koja traje već 26 godina. Učenici od prvog do petog razreda su ovoga puta pisali o temi ’’Zagrljaj u mom sjećanju’’ dok su oni od šestog do devetog razreda pisali o temi ‘’Svijetu treba mir’’. Tradicionalno u okviru ove manifestcaije svake godine objavljujemo zbirku najboljih literarnih radova, a ovogodišnja sadrži  njih 77“ – pojasnil aje rukovodilac kulturno-umjetničkih djelatnosti Centra z akulturu Mensura Sijerčić.

Tokom promocije zbirke dodjeljene su i nagrade autorima najboljih radova. U kategoriji nižih razreda prvo  mjesto pripalo je Mahiru Omerbašiću  učeniku  OŠ ‘’Ustikolina“, drugo je osvojio  Eman Maslan iz OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, dok su treće podjelili Nedžma Durović ( OŠ Fahrudin Fahro Baščelija) i Naida Muharem (OŠ „Husein ef.Đozo).

U kategoriji viših razreda prvo mjesto osvojila je Nadja Mušović (OŠ „Husein ef Đozo), drugo je pripalo Naidi salihić ( OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija), dok su treće podjelili Amila Pekaz ( OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – Vitkovići) i Lamija Imširović ( OŠ „Prača“).

O značaju manifestacije i same zbirke  govorile su članice žirija Munevera Hubjer i Munira Kovač -Devlić te recenzentica  Emina Hadžić.

Čestitke učenicima i organzatorima uputile su ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić – Herić i pomoćnica gradonačelnika Grada Goražda Samira Drakovac.

Zahvalnice su uručene i osnovnim školama i  nastavnicima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnje manifestacije.