Podsjećamo da su entitetske agencije za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske donijele odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa kojima je previđeno da će banke morati izdvojiti više sredstava na ime kreditnog rizika, a što smanjuje njihovu profitabilnost, ukoliko povećaju kamate za više od dva posto. Odluka je na snazi do kraja 2023. godine.

– Pored savjeta MMF-a mi ćemo uvijek uraditi ono što mislimo da je ispravno u našem bankarskom sistemu za očuvanje ekonomije i državi. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa predstavnicima MMF-a i njihove prijedloge i sugestije ćemo uvažavati i ozbiljno prihvaćati i dosadašnja saradnja je bila pozitivna – kaže Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Ipak, neke banke u Bosni i Hercegovini podižu kamate. O čemu se radi?

 

 

– To što se dešvalo je bilo veoma malo podizanje kamata, odnosno nije bilo značajno. U BiH su se uspjele sačuvati kamatne stope koje su bile i ranije zato što imamo stabilan sistem jer imamo naše lokalne depozite čija cijena nije rasla. Mi smo radili i preventivno i uveli smo našu referentnu kamatnu stopu, koja će biti supstitucija za Euroborda, tako da će naše banke imati alternativu da odaberu jednu ili drugu kamatnu stopu, a naša pozicija ranije je bila utvrđena i još ne vidimo razlog da mijenjamo kamatnu stopu – pojasnio je Mahmuzić.

Izvršni odbor MMF-a je nakon zaključenja konsultacija sa Bosnom i Hercegovinom 30. augusta saopćio da agencije za bankarstvo trebaju ukinuti mjere koje narušavaju kamatne stope, te da trebaju ojačati praćenje i pripravnost za krizu. Naglasili su potrebu za unapređenjem razmjene informacija i uspostavljanjem fonda za finansijsku stabilnost za cijelu zemlju da bi se olakšalo restrukturiranje banaka i osigurala likvidnost u izuzetnim slučajevima.

 

Faktor