MUP BPK Goražde radi na obezbjeđenju opreme I boljih uslova za rad policije

U  Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP)  Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde intenzivirane su aktivnosti na obezbjeđenju boljih uslova za rad policije, ali i stvaranju sigurnijeg ambijenta za građane.

Resorni ministar Nusret Hubjer pojašnjava da  je u završnoj  fazi  procedura  javnih nabavki za potrebnu opremu i materijalno-tehnička sredstva za Upravu policije

“Do sada smo proveli nabavke za novo terensko vozilo, dron i mobilni radar kao I  specijalnu opremu za sektor kriminalističke policije. U toku je javni tender za dva oklopna vozila i specijalnu opremu u iznosu od tri miliona maraka i  očekujemo  objavljivanje javnog tendera za nabavku novog analitičkog sistema i kamera koji predstavljaju prvu fazu realizacije projekta uspostave novog video nadzora na području BPK Goražde u vrijednosti oko  95. 000 KM” precizirao je Hubjer.

Podsjetio je da je Vlada FBiH krajem jula ove godine donijela novu Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi za sve kantone u FBiH, čime je stvorila obavezu kantonima da izdvoje sredstva u te svrhe

“ Tu se pojavio problem  s obzirom da bi BPK Goražde, prema  trenutno procjenjenoj tržišnoj vrijednosti, za nabavku uniformi policijskim službenicima trebao izdvojiti 1, 5 miliona KM te je na radnom sastanku Vlade BPK usaglašeno da se nabavka vrši sukcesivno na način da se u naredne tri godine u budžetu u ove svrhe planira po 500.000 KM” – pojasnio je Hubjer.

Napomenuo je da su okončani I radovi na postavljanju termoizolacije I fasade na zgradi MUP-a BPK Goražde.