Bosansko-podrinjski kanton

Sindikati obrazovanja u Goraždu najavili generalni štrajk početkom drugog polugodišta

Prosvjetni radnici u BPK Goražde najavili su generalni štrajk u obrazovanju ukoliko Vlada BPK do nove godine ne usvoji instrukcije o platnim razredima i koeficijentima. Drugo polugodište moglo bi početi sa štrajkom, rečeno je tokom sastanka predstavnika ministarstva, Pedagoškog zavoda, direktora osnovnih i srednjih škola te predstavnika sindikata.   Oba …

Pogledaj

Sedam stranaka bez SDA formiralo koaliciju u Skupštini BPK

Predstavnici sedam stranaka Građanskog bloka iz Bosanskopodrinjskog kantona potpisali su sporazum o koaliranju u Skupštini BPK. Trinaest poslanika ovog bloka trebalo bi činiti skupštinsku većinu koja će u narednom periodu pokušati formirati vladu. Sporazum o koaliranju SDP-a, DF-a, SBB-a, NBL-a, NB-a , Naše Stranke i Goraždanske priče na nivou BPK …

Pogledaj

Uskoro novogodišnji bazar

Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ organizator je četvrtog po redu tradicionalnog novogodišnjeg bazara kojeg pripremaju učenici uz pomoć nastavnika. Novac prikupljen na bazaru bude uložen u renoviranje prostora unutar škole ili za nabavku potrebnog inventara ili predmeta za rad. „Organiziranjem novogodišnjeg bazara afirmira se učeničko poduzetništvo jer oni sami osmišljavaju …

Pogledaj

Izvještaj Civilne zaštite BPK Goražde

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće: Sa područja Grada Goražde: Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda u …

Pogledaj

Usvojeni prijedlog rebalansa Budžeta za 2018. i nacrt Budžeta BPK-a za 2019. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u nastavku redovne 172.sjednice utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. U skupštinsku proceduru upućeni su i ostali dokumenti bitni za budžetsko planiranje u narednoj 2019.godini. Prijedlogom rebalansa u visini od 36.972.796 KM, kojeg …

Pogledaj