Bosansko-podrinjski kanton

Nova lažna dojava o bombi

Na adresu Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, putem e-maila jutros je ponovo upućena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi – potvrdio je kantonalni  ministar unutrašnjih poslova  Armin Mandžo. Dodao je da je zgrada kantonalnih institucija odmah ispražnjena te da je kontra-diverzionim pregledom (KDZ) ustanovljeno da je riječ o lažnoj dojavi „ Ovo je …

Pogledaj

Goražde pamti heroje

–  Na današnji dan prije dvadeset sedam  godina goraždansku enklavu je potresla tužna vijest o pogibiji 14 istinskih boraca, dok je  dan ranije poginuo  još jedan pripadnik 31. DUB .  Svi su živote izgubili na lokalitetu Sjenokosa, prilikom odbrane Goražda pod višegodišnjom opsadom. U istom danu, 16.juna 1995. Godine  poginuo je komandant Meho Drljević I njegovih 13 …

Pogledaj

Uprava policije informacija za dan 15/16.06.2022.godine

foto:gorazde U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, od strane uposlenika preduzeća “Euro-Asfalt” Sarajevo prijavljen je nestanak sa gradilišta tunela Hranjen-južni portal, Grad Goražde oko 5.500  kg. željeza, odnosno 19-20 lukova armatura za ugradnju portala u tunelu, a koje se trenutno nalaze na otpadu goraždanske trgo-sirovine. Rad na …

Pogledaj

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova (BPK) Goražde provodi kampanju „Oružje ne štiti, oružje ubija“

Kampanja se realizuje uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH) i Koordinacioonog odbora za kontrolu malog oružja i lahkog naoružanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Prevencija i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini – PILAR“, a sprovode je Ministarstva unutrašnjih poslova …

Pogledaj

Odobrena isplata podsticaja poljoprivrednicima

Vlada Bosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde odobrila je isplatu podsticaja za poljoprivredu za ovu godinu,  a sredstva bi na računima korisnika koji su ostvarili pravo na ovaj vid podrške trebala biti na računu u narednih 15-ak dana – potvrdili su u ministarstvu za privredu. Ministar za privredu BPK Haris Salković naglašava …

Pogledaj

Objavljen konkurs za upis u srednje škole BPK Goražde

– Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde objavilo je konkurs z aupis učenika u prve razrede srednjih škola na području tog kantona. Resorna ministrica Biljana Begović pojasnila je da će je osnovno obrazovanje na području BPK završilo 160 učenika, a u školskoj 2022/2023. godini  u tri srednje …

Pogledaj

BPK – Za sufinansiranje projekata boračkih udruženja 103.600 KM

Ministar za boračka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Edin Aganović danas je sa predstavnicima udruženja koja okupljaju boračku populaciju potpisao ugovore o korištenju sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2022.godini. S ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u skladu sa odlukom Vlade BPK, ovo ministarstvo podržalo …

Pogledaj

Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada BPK Goražde na današnjoj 136.redovnoj sjednici odobrila je isplatu sredstava za podsticaj u poljoprivredi (pravna i fizička lica) u ukupnom iznosu od 78.273,10 KM. Novčani podsticaji namijenjeni su: za proizvodnju merkatilnog krompira za 30 registrirana poljoprivredna proizvođača, plasteničku proizvodnju za 38 registrirana poljoprivredna proizvođača, proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja– …

Pogledaj

Nastavlja se reformski put socijalne zaštite – uskoro unaprijeđen status roditelja njegovatelja

Zakon o roditeljima-njegovateljima koji je federalni propis i finansira se u cjelosti iz federalnog Budžeta, sistemski rješava ekonomske i socijalne probleme lica sa invaliditetom i njihovih porodica. Pomenuti propis će u velikoj mjeri prevenirati smještaj lica sa težim invaliditetom u ustanove socijalne zaštite i deinstitucionalizirat će se smještaj jednog broja …

Pogledaj