Bosansko-podrinjski kanton

Zdravstveni savjet Grada Goražda promovisao vakcinaciju kao najbolji način zaštite od koronavirusa

Zdravstveni savjet Grada Goražda, s ciljem podizanja svijesti građana o značaju imunizacije, danas je na Trgu branilaca grada organizirao promociju vakcinacije kao najboljeg načina zaštite od koronavirusa.   Uz podjelu promotivnih letaka svi zainteresirani građani su na vakcinalnom punktu mogli primiti vakcine.   Akcija je provedena u saradnji sa JU Dom …

Pogledaj

Ermine korpe pune ljubavi i zdravlja

U periodu pandemije mnogi su shvatili da vitamini ne postoje samo u pilulama već su svuda oko na, a korpice zdravih, domaćih proizvoda bile su prikladne za poklon i oboljelima Poslovi na zemlji mnogima nisu previše zanimljivi, pa ni nju u toj ulozi mnogi nisu mogli zamisliti, ali Goraždanka Emra …

Pogledaj

U ovoj budžetskoj godini Vlada BPK Goražde izdvojila značajna sredstva za realizaciju programa JU „Centar za kulturu“ Goražde

Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021- 2027. godina, Vlada našeg kantona izdvojila je kulturu kao važan segment unaprjeđenja kvaliteta života na ovim prostorima. Kao nosilac aktivnosti kulturnih dešavanja izdvojena je JU „Centar za kulturu „ Goražde, kojoj je za realizaciju programa, u odnosu na ranije godine, povećana finansijska …

Pogledaj