Usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početka realizacije ovog projekta. Kako je obrazloženo, izgradnja regionalne ceste Goražde – Hranjen – Hrenovica, dužine 13,7 kilometara, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva s Goraždem, od javnog je interesa za FBiH kao jednog od najvažnijih projekata za ovaj dio BiH i FBiH.

Značaj projekta je višestruk i utiče na ukupan razvoj, podršku izuzetnim privrednim aktivnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu, podršku održivom povratku na cjelokupnom području i pretvaranje izuzetno ruralnih u područja čija namjena može biti usmjerena u razne svrhe.