PREGLED PROGRAMA OD 23.03.2020. – 29.03.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 23.03.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 23.03.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.226./dječiji program
 • 9:40 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/OPĆI-OPŠTI
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 IGRANI FILM
 • 17:00 TK INTERVJU/ZORAN JOVANOVIĆ
 • 18:00 GŽ SPORT/FK GORAŽDE
 • 18:30 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/OPĆI-OPŠTI
 • -VRIŠTIĆ ep.226./dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • 20:00 POZITIVA em.19/revijalni program
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1233
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.562
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 24.03.2020.

Pregled programa za utorak 24.03.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.20
 • -VRIŠTIĆ ep.227./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 ISTINA ep.562/r
 • 15:30 TV LIBERTY ep.1233/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 TK INTERVJU/DAJANA ČOLIĆ
 • 18:00 POZITIVA em.19/revijalni program/r
 • 18:30 HAYD U PARK ep.20
 • -VRIŠTIĆ ep.227./dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TRADICIJA I BIZNIS/VODENIČAR
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA TUZLA ep.3
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 NAŠA SNAGA ep.194
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 25.03.2020.

Pregled programa za srijedu 25.03.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 ŠKOLOKREČINA ep.5
 • -VRIŠTIĆ ep.228./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 NAŠA SNAGA ep.194/r
 • 15:30 AUTOSHOP MAGAZIN ep.7
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 PERSPEKTIVA TUZLA ep.3/r
 • 17:30 RAZGLENICE SA DRINE/reportaža
 • 18:00 TRADICIJA I BIZNIS/VODENIČARr
 • 18:30 ŠKOLOKREČINA ep.5
 • – VRIŠTIĆ ep.228./dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 TV ORDINACIJA
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 EVROPA U FOKUSU ep.112
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PUTOKAZ em.19
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 26.03.2020.

Pregled programa za četvrtak 26.03.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ ep.229./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 ŠKOLOKREČINA ep.5
 • 15:30 EVROPA U FOKUSU ep.115/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 PUTOKAZ em.19/r
 • 17:30 TV ORDINACIJA
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.229./dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 SPORT KLUB/OSMAN BUKVIĆ
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINEep.379
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 27.03.2020.

Pregled programa za petak 27.03.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ ep.230./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 BAŠTINE ep.379/r
 • 15:30 SPORT KLUB/OSMAN BUKVIĆ
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 STARI GRAD/KLJUČ
 • 17:30 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA
 • – VRIŠTIĆ ep.230./dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • – SJEĆANJA
 • 20:00 REVIZIJA /TUŽBA I NUŽDA, SLUČAJ ŠVICARSKOG FRANKA
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK /r
 • 22:30 AL HEMIJA BALKANA/SLOVENIJA ep.3
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 HOD VIJEKOVA em.22
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 28.03.2020.

Pregled programa za subota 28.03.2020.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.231./dječiji program
 • -CRTANI FILM
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 HOD VIJEKOVA em.22/r
 • 15:40 REVIZIJA /TUŽBA I NUŽDA, SLUČAJ ŠVICARSKOG FRANKA
 • 16:10 AL HEMIJA BALKANA/SLOVENIJA ep.3
 •  17:00 AUTOSHOP MAGAZIN ep.8
 • 18:00 KAKO SU DJECA SPASILA BAJKU
 • -VRIŠTIĆ ep.231./dječiji program
 • -LATIF DZ/dječiji program
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 IMPULS ZNANJA em.113/reportaža
 • 21:00 BOSNOLJUBLJA ep.26
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Pregled programa za nedelju 29.03.2020.

Pregled programa za nedelju 29.03.2020.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.20
 • -VRIŠTIĆ ep.232./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 AUTOSHOP MAGAZIN ep.8
 • 15:30 KAKO SU DJECA SPASILA BAJKU/predstava
 • 16:00 IMPULS ZNANJA ep.113/r
 • 17:00 LATIF MOĆEVIĆ-KONCERT NARODNO POZORIŠTE
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.232./dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 GŽ SPORT/MRK GORAŽDE
 • 20:30 SPORT KLUB/RASEMA KURTIĆ
 • 21:30 LEGENDE SARAJEVA 1.
 • 22:00 DNEVNIK
 • 22:30 IZBRISANA SJEĆANJA/igrani film
 • -NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK