PREGLED PROGRAMA OD 03.08.2020. – 09.08.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 03.08.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 03.08.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/FRANJEVAČKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U BIH
 • -VRIŠTIĆ 59.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 OTVORENI PROGRAM/UKLJUČENJE U TVSA
 • 17:00 LEGENDE SARAJEVA/MORIĆI
 • 18:00 FESTIVAL PRIJATELJSTVA 2019./reportaža
 • 18:30 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/FRANJEVAČKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U BIH
 • -VRIŠTIĆ 59.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 21:00 POZITIVA em.15/ciklus 5
 • 21:30 TV LIBERTY 1248.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 NAŠA SNAGA 203.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.579
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 04.08.2020.

Pregled programa za utorak 04.08.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ 60.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 OTVORENI PROGRAM/UKLJUČENJE U TVSA
 • 17:00 TV LIBERTY 1248.
 • 18:00 POZITIVA em.15/ciklus 5/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ 60.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 21:00 TRADICIJA I BIZNIS/AUTODIJAGNOSTIKA
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA PRIŠTINA ep.2.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.397
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 05.08.2020.

Pregled programa za srijedu 05.08.2020.

Pregled programa za četvrtak 06.08.2020.

Pregled programa za četvrtak 06.08.2020.

Pregled programa za petak 07.08.2020.

Pregled programa za petak 07.08.2020.

Pregled programa za subota 08.08.2020.

Pregled programa za subota 08.08.2020.

Pregled programa za nedelju 09.08.2020.

Pregled programa za nedelju 09.08.2020.