PREGLED PROGRAMA OD 25.03.2024. – 31.03.2024.

Pregled programa za ponedjeljak 25.03.2024.

Pregled programa za ponedjeljak 25.03.2024.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA ZA PONEDJELJAK
 • -PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA
 • 9:30 MAGIC ZEZE ep.2
 • -LOLY PJESME
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 ZAPIS O ZEMLJI/HAFIZ IBRAHIM TREBINJAC/r
 • 15:00 NAUKA GOVORI ep.2
 • 16:00 EUFORIJA, ZEMLJA (NE) PRAVDE/dokumentarni film
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 NAŠA SNAGA 298.
 • 21:00 PORUKE VJERE 5.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.117
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.767
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 26.03.2024.

Pregled programa za utorak 26.03.2024.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • -PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK  ep.37.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 NAŠA SNAGA 298./r
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 TV LIBERTY ep.117/r
 • 15:30 ČUVARI BUDUĆNOSTI/SREBRENICA 1.
 • 16:00 HAYD U PARK  ep.37.
 • 16:30 ČEŠLJANJE BAJKI/CRVENKAPICA
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM/PROMO
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM/PROMO
 • 20:00 EKO ALARM/DAN RIJEKE DRINA
 • 20:35 ZLATNI VEZ/UDRUŽENE
 • 21:00 PORUKE VJERE 6.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 1.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.586
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 27.03.2024.

Pregled programa za srijedu 27.03.2024.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 ŠARGAREPKO 21./crtani film
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 ČEŠLJANJE BAJKI/CRVENKAPICA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 1./r
 • 15:30 SEMIR OSMANAGIĆ ep.13
 • 16:00 ZLATNI VEZ/UDRUŽENE/r
 • 16:30 EKO ALARM/DAN RIJEKE DRINE/r
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • 20:00 MINUTE ZA ZDRAVLJE em.4
 • 21:00 PORUKE VJERE 7.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 SULTANI SRCA ep.2
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ZAPIS O ZEMLJI ep.4
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 28.03.2024.

Pregled programa za četvrtak 28.03.2024.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 GRADSKO VIJEĆE/direktan prenos
 • 9:30 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM 4.
 • -MAGIC ZEZE ep.6
 • -PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 ČUVARI BUDUĆNOSTI/SREBRENICA 2
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 ZAPIS O ZEMLJI ep.4/r
 • 15:30 INTERVJU MINKA KREHO/r
 • 16:00 MINUTE ZA ZDRAVLJE em.4/r
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -O BOSANSKOM NA BOSANSKOM 4.
 • – MAGIC ZEZE ep.5
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloški program
 • 21:00 RIJEKAMA KA ZAPADU ep.2
 • -MUZIČKI PROGRAM/INTERMECO
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 IZMEĐU REDOVA ep.3
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 AUTOSHOP MAGAZIN ep.215
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 29.03.2024.

Pregled programa za petak 29.03.2024.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 EKO ALARM/DAN RIJEKE DRINA/r
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 AUTOSHOP MAGAZIN ep.215
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 IZMEĐU REDOVA ep.3/r
 • 15:30 RIJEKAMA KA ZAPADU ep.2/r
 • 16:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloški program/r
 • -MUZIČKI PROGRAM/PROMO
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TV LIBERTY 118.
 • 21:00 KULTURA U DOBA PANDEMIJE/BH TELEKOM ep.17
 • -MUZIČKI PROGRAM/INTERMECO/
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 2.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PORTRET AUTORA/SAFET KAFEDŽIĆ
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 30.03.2024.

Pregled programa za subota 30.03.2024.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 SPORTSKE IGRE MLADIH
 • -VRIŠTIĆ ep.1
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 PORTRET AUTORA/SAFET KAFEDŽIĆ/r
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 KULTURA U DOBA PANDEMIJE/BH TELEKOM ep.17/r
 • 15:30 MEGALITI U ENGLESKOJ ep.15
 • 16:00 SPORTSKE IGRE MLADIH
 • 16:30 TV LIBERTY 118/r
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 BILJEŠKA O PISCU/ABDULAH SIDRAN
 • 21:00 PORUKE VJERE 8.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 SULTANI SRCA ep.2
 • 23:30 NACIONALNO BLAGO ep.13 i 14.
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Pregled programa za nedjelju 31.03.2024.

Pregled programa za nedjelju 31.03.2024.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK  ep.37.
 • -O BOSANSKOM NA BOSANSKOM 4.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:10 NACIONALNO BLAGO ep.13 i 14.
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 BILJEŠKA O PISCU/ABDULAH SIDRAN
 • 16:00 PORUKE VJERE 8./r
 • 17:00 RAMAZANSKI PROGRAM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 PORUKE VJERE 9.
 • -MUZIČKI PROGRAM/PROMO
 • 21:00 ZUKVA/dokumentarni film
 • 22:00 SEDMICA
 • 22:30 ZAPIS O ZEMLJI/ZAŠTIĆENI PEJZAŽ KONJUH
 • 23:00 NAUKA GOVORI ep.3
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK