PREGLED PROGRAMA OD 12.10.2020. – 18.10.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 19.10.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 19.10.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • -VRIŠTIĆ 145.
 • -TV ŠKOLICA T
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 NEPOZNATA TURSKA ep.2/r
 • 18:00 MAČE FUDBALSKI MAG/reportaža/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ 145.
 • -TV ŠKOLICA T
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TV DEBATA/IZBORNI PROGRAM
 • 21:30 POZITIVA 4.ep.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1253
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.589
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 20.10.2020.

Pregled programa za utorak 20.10.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -HAYD U PARK ep.5
 • -VRIŠTIĆ 146.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 IZBORNI PROGRAM
 • 18:00 TV LIBERTY ep.1253/r
 • 18:30 HAYD U PARK ep.5
 • -VRIŠTIĆ 146.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 21:00 TRADICIJA I BIZNIS/BAZAR
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA SPECIJAL KISELJAK- FOJNICA ep.4
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.408
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 21.10.2020.

Pregled programa za srijedu 21.10.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 TV ŠKOLICA-SLOVO O
 • -VRIŠTIĆ 147.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 PERSPEKTIVA SPECIJAL KISELJAK-FOJNICA
 • 18:00 TRADICIJA I BIZNIS/ BAZAR/r
 • -VRIŠTIĆ 147.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 TV DEBATA/IZBORNI PROGRAM
 • 21:30 TV ORDINACIJA/ DR.NENAD LALOVIĆ
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 RITAM BALKANA ep.1
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 SULTANI SRCA ep.2
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 22.10.2020.

Pregled programa za četvrtak 22.10.2020.

Pregled programa za petak 23.10.2020.

Pregled programa za petak 23.10.2020.

Pregled programa za subota 24.10.2020.

Pregled programa za subota 24.10.2020.

Pregled programa za nedelju 25.10.2020.

Pregled programa za nedelju 25.10.2020.