PREGLED PROGRAMA OD 15.10.2018. – 21.10.2018.

Najava programa za ponedjeljak 15.10.2018.

Najava programa za ponedjeljak 15.10.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.61/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 IGRANI FILM
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 VELIKA KNJIGA PRIJATELJSTVA/reportaža/r
 • 18:40 VRIŠTIĆ ep.61/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 TV LIBERTY ep.1158
 • 20:30 NAŠA SNAGA ep.157
 • 21:00 BILJEŠKA O PISCU/MAK DIZDAR dokumentarni program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HOD VIJEKOVA em.61
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE em.304
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Najava programa za utorak 16.10.2018.

Najava programa za utorak 16.10.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.62/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 BILJEŠKA O PISCU/MAK DIZDAR dokumentarni program/r
 • 16:00 NAŠA SNAGA ep.157/r
 • 16:30 HOD VIJEKOVA em.61/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 TV LIBERTY ep.1158/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.62/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 60 GODINA CENTRA ZA KULTURU/reportaža
 • 21:00 PERSPEKTIVA SARAJEVO ep.1
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 BEKI BOLJI GRDA/ČAJNIČE/r
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PORTRET AUTORA/JADRANKA STOJAKOVIĆ
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU