PREGLED PROGRAMA OD 12.02 – 17.02.2018.

Najava programa za ponedjeljak 12.2.2018.

Najava programa za ponedjeljak 12.2.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU -PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 IGRANI FILM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU
 • 18:00 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2
 • 18:30 INTERMECO MUZEJ ŽIVOTINJE
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • SJEĆANJA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 POZITIVA em.14
 • 21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica
 • 21:30 TV LIBERTY ep.1123
 • 22:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DNEVNIK/r
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Najava programa za utorak 13.2.2018.

Najava programa za utorak 13.2.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r – O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PRIJEVODI KUR'ANA NA BOSANSKI
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 NEKI BOLJI GRAD FOČA/dokumentarni program
 • 16:00 POZITIVA em.14/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PRIJEVODI KUR'ANA NA BOSANSKI
 • 18:00 TV LIBERTY ep.1123/r
 • 18:30 POZDRAV IZ SARAJEVA/BENBAŠA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • SJEĆANJA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1
 • 21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica
 • 21:30 HOD VIJEKOVA em.47
 • 22:00 STJUARDESE ep.21/serijski program
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DNEVNIK/r
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Najava programa za srijedu 14.2.2018.

Najava programa za srijedu 14.2.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SLAVENSKI GENITIV U STANDARDNOM JEZIKU
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA 15:10 ISTINA ep.455
 • 15:30 BAŠTINE ep.269
 • 16:00 HOD VIJEKOVA em.47/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SLAVENSKI GENITIV U STANDARDNOM JEZIKU
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • SJEĆANJA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 EVROPA U FOKUSU ep.13
 • 21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica
 • 21:30 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2
 • 22:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DNEVNIK/r
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Najava programa za četvrtak 15.2.2018.

Najava programa za četvrtak 15.2.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SREDNJOVJEKOVNA BOSANSKA ALEKSANDRIJA
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.1/r
 • 16:00 PORTRET AUTORA/ZAIM IMAMOVIĆ 2/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 EVROPA U FOKUSU ep.13/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/SREDNJOVJEKOVNA BOSANSKA ALEKSANDRIJA
 • MUZIČKI PROGRAM -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA
 • 21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica
 • 21:30 INTERMECO
 • 22:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DNEVNIK/r
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 16.2.2018.

Pregled programa za petak 16.2.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/STANDSARDNI JEZIK PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 EVROPA U FOKUSU ep.13/r
 • 16:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 PRIČE O LJUDIMA/JUSO VELIĆ
 • O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/STANDARDNI JEZIK
 • MUZIČKI PROGRAM -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK -MARKETING MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 SVJETLA POZORNICE
 • 21:00 BH DNEVNIK/ zajednički informativni program tv stanica
 • 21:30 ALHEMIJA BALKANA BIH ep.4
 • 22:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DNEVNIK/r
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU