PREGLED PROGRAMA OD 3.12.2018. – 9.12.2018.

Najava programa za ponedjeljak 3.12.2018.

Najava programa za ponedjeljak 3.12.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.7/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 100 GODINA JUGOSLAVIJE/RFE
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 TURHAN EMIN BEGOVA DŽAMIJA /reportaža/r
 • -VRIŠTIĆ ep.7/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • 20:00 POZITIVA em.6/revijalni program
 • 21:00 KAPRI ep.31/serijski program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1165
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 SPORT KLUB/ALMA HRUSTIĆ
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Najava programa za utorak 4.12.2018.

Najava programa za utorak 4.12.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.8/dječiji program
 • 9:35 HAYD U PARK ep.13/ zabavno-edukativni program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SPORT KLUB/ALMA HRUSTIĆ/r
 • 15:30 TV LIBERTY ep.1165/r
 • 16:00 KAPRI ep.31/serijski program/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 17:45 POZITIVA em.6/revijalni program/r
 • 18:30 HAYD U PARK ep.13/ zabavno-edukativni program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • 20:00 TRADICIJA I BIZNIS em.6/reportaža
 • 21:00 KAPRI ep.32/serijski program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA KOSOVSKA MITROVICA ep.4
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.311
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Najava programa za srijedu 5.12.2018.

Najava programa za srijedu 5.12.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.9/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 BAŠTINE ep.311/r
 • 15:30 PERSPEKTIVA KOSOVSKA MITROVICA ep.4/r
 • 16:00 KAPRI ep.32/serijski program/r
 • 17:00 BH VEZA/ informativni program
 • 18:00 TRADICIJA I BIZNIS em.6/reportaža/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.9/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 GORAN KARAN/koncert
 • 21:00 KAPRI ep.33/serijski program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 EVROPA U FOKUSU em.52
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 HOD VIJEKOVA em.66
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Najava programa za četvrtak 6.12.2018.

Najava programa za četvrtak 6.12.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.10/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 HOD VIJEKOVA em.66
 • 15:30 EVROPA U FOKUSU em.52/r
 • 16:00 KAPRI ep.33/serijski program/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 POZITIVA em.6/revijalni program/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.10/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 21:00 KAPRI ep.34/serijski program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HOĆU KUĆI 2./ARHITEKTURA I VOĆARSTVO
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA em.495
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 7.12.2018.

Pregled programa za petak 7.12.2018.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.11/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 ISTINA ep.495/r
 • 16:00 KAPRI ep.34/serijski program/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 17:45 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija/r
 • 18:45 VRIŠTIĆ ep.11/dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • 20:00 SVJETLA POZORNICE/EMIR HOT
 • 21:00 KAPRI ep.35/serijski program
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE 23:30
 • AL HEMIJA BALKANA SRBIJA ep.12
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subotu 8.12.2018.

Pregled programa za subotu 8.12.2018.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.12/dječiji program
 • -CRTANI FILM
 • -PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SVJETLA POZORNICE/EMIR HOT/r
 • 16:00 AL HEMIJA BALKANA SRBIJA ep.12/r
 • 16:30 SERIJSKI PROGRAM/KAPRI 31. i 32. ep./r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.12/dječiji program
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • 20:00 REPORTAŽA
 • 21:00 NEOBIČNE ŽENE/ADISA TUFO
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Najava programa za nedjelju 9.12.2018.

Najava programa za nedjelju 9.12.2018.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.13/dječiji program
 • -HAYD U PARK ep.13/ zabavno-edukativni program/r
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SERIJSKI PROGRAM/KAPRI 33. i 34.i 35 ep./r
 • 18:00 REPORTAŽA
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.13/dječiji program
 • -MARKETING
 • 19:00 SEDMICA/informativni program
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TV JUSTICE ep.101
 • 20:30 POD REFLEKTORIMA ep.2
 • 21:00 BILJEŠKA O PISCU/MAK DIZDAR
 • 22:00 SEDMICA/informativni program 22:30
 • IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK