PREGLED PROGRAMA OD 19.04.2021. – 25.04.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 19.04.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 19.04.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • -VRIŠTIĆ 6/3
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 ENDELUS ep.14
 • 18:00 ALADŽA ŠARENA LJEPOTICA/reportaža/r
 • -VRIŠTIĆ 6/3
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PRGRAM PROGRAM
 • 20:30 POZITIVA ep.5
 • 21:00 PEČATU VREMENU/UKC TUZLA-GODINA BORBE SA KORONOM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1278
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.615
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 20.04.2021.

Pregled programa za utorak 20.04.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.8
 • -VRIŠTIĆ 7/3
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 TV LIBERTY ep.1278/r
 • 18:00 POZITIVA ep.5/r
 • -HAYD U PARK ep.8
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 20:30 POLJOPRIVREDA/ reportaža ep.3
 • 21:00 IMPULS ZNANJA ep.140
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA BJELJINA ep.2
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.434
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 21.03.2021.

Pregled programa za srijedu 21.03.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -ŠKOLOKREĆINA ep.5
 • -VRIŠTIĆ 8/3
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 PERSPEKTIVA BJELJINA ep.2/r
 • 18:00 POLJOPRIVREDA  em.3/ REPORTAŽA
 • -VRIŠTIĆ 8/3
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 20:30 IZ MLADE ZJENICE/omladinski program ep.4
 • 21:00 NAŠA SNAGA ep.222
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 SPORT KLUB/BRANIMIR MIKIĆ
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 SULTANI SRCA ep.28
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 22.04.2021.

Pregled programa za četvrtak 22.04.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ 9/3
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 SULTANI SRCA ep.28
 • 18:00 IZ MLADE ZJENICE/omladinski program ep.4/r
 • -VRIŠTIĆ 9/3
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 21:00 BILJEŠKA O PISCU/MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HOD VIJEKOVA ep.40
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PUTOKAZ ep.35
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 23.04.2021.

Pregled programa za petak 23.04.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 PRETJERANI ZAŠTITNIČKI ODGOJ/ SERIJAL ODRASTANJE
 • -VRIŠTIĆ 10/3
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 18:30 VRIŠTIĆ 10/3
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 20:30 SREDINOM /dokumentarni film
 • 21:30 POVRATAK U MILIĆE
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 DOŽIVJETI ČAROLIJU MOSTAR/dokumentarni film
 • 22:45 PRETJERANI ZAŠTITNIČKI ODGOJ/ SERIJAL ODRASTANJE
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PORTRET AUTORA/JADRANKA STOJAKOVIĆ
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 24.04.2021.

Pregled programa za subota 24.04.2021.

Pregled programa za nedelju 25.04.2021.

Pregled programa za nedelju 25.04.2021.