PREGLED PROGRAMA OD 11.10.2021. – 17.10.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 11.10.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 11.10.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • NATURA II BLOK/PP
 • -SIM 8.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA III BLOK/PP
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 AUTOSHOP MAGAZIN ep.87
 • 18:00 SUNČANI RAZRED ep.10
 • -SIM 8.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • – NATURA I BLOK/PP
 • 20:00 POZITIVA ep.9
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PEČAT U VREMENU/RIMSKA CESTA
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.639
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 12.09.2021.

Pregled programa za utorak 12.09.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -HAYD U PARK ep.21
 • – NATURA II BLOK/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA III BLOK/PP
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 HAYD U PARK ep.21
 • 18:00 POZITIVA ep.9/r
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • NATURA IV BLOK/PP
 • -MARKETING
 • 20:00 GOLI OTOK/TV RIZNICA
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 1.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.457
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 13.10.2021.

Pregled programa za srijedu 13.10.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 ŠKOLOKREČINA ep.6
 • -NATURA III BLOK/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA I BLOK/PP
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 1./r
 • 18:00 GOLI OTOK/TV RIZNICA/r
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -NATURA IV BLOK/PP
 • 20:00 TV ORDINACIJA em.3
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PUTOKAZ ep.1
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISMET ALAJBEGOVIĆ ŠERBO/ PORTRET AUTORA
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 14.10.2021.

Pregled programa za četvrtak 14.10.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -O BOSANSKOM NA BOSANSKOM ep.7
 • -NATURA BLOK III/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA BLOK II/PP
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 TV ORDINACIJA em.3/r
 • -O BOSANSKOM NA BOSANSKOM ep.7
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • NATURA BLOK IV/PP
 • -MARKETING
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 HOD VIJEKOVA  ep.49
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 15.10.2021.

Pregled programa za petak 15.10.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • NATURA BLOK I/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA BLOK II/PP
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SARAJEVSKA ŠPICA/ OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -NATURA BLOK IV/PP
 • 20:00 KULTURA U DOBA PANDEMIJE/GRADSKA GALERIJA
 • 21:00 SVIJETLA POZORNICE/SAFET REDŽIĆ
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA BANJA LUKA 1.
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 AUTOSHOP MAGAZIN ep.88
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 16.10.2021.

Pregled programa za subota 16.10.2021.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • -NATURA BLOK III/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA BLOK II/PP
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 VIKEND PROGRAM TV SA
 • 17:30 SUNČANI RAZRED ep.9
 • 18:00 KULTURA U DOBA PANDEMIJE/GRADSKA GALERIJA/r
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • – NATURA BLOK IV/PP
 • 20:00 REPORTAŽA
 • 21:00 BOSNOLJUBLJA ep.2
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Pregled programa za nedelju 17.10.2021.

Pregled programa za nedelju 17.10.2021.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.22
 • -NATURA BLOK I/PP
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 14:45 NATURA BLOK II/PP
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 VIKEND PROGRAM TV SA
 • 17:30 HAYD U PARK ep.22
 • 18:00 REPORTAŽA/r
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 SEDMICA
 • -SJEĆANJA
 • -NATURA BLOK IV/PP
 • 20:00 VEHIDOVE BROJKE I SLOVA/reportaža
 • 21:00 SULTANI SRCA ep.4
 • -SEDMICA/r
 • 22:30 IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK