PREGLED PROGRAMA OD 11.01.2021. – 17.01.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 11.01.2021.

Pregled programa za ponedjeljak 11.01.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ 226.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 NEPOZNATA TURSKA ep.5
 • 18:00 NOVOGODIŠNJI KONCERT UČENIKA OMŠ
 • 18:30 VRIŠTIĆ 226.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 POZITIVA 16.ep.
 • 21:00 LJETA U INDIJI ep.19
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1265
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.601
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 12.01.2021.

Pregled programa za utorak 12.01.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ 227.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 TV LIBERTY ep.1265/r
 • 18:00 POZITIVA 16.ep./r
 • -VRIŠTIĆ 227.
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TRADICIJA I BIZNIS/MAGNETIZAM USTIKOLJANKI
 • 21:00 LJETA U INDIJI ep.19
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA PODGORICA ep.1
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.420
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 13.01.2021.

Pregled programa za srijedu 13.01.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ 228.
 • -ŠKOLOKREĆINA ep.2
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 PERSPEKTIVA PODGORICA ep.1/r
 • 18:00 TRADICIJA I BIZNIS/MAGNETIZAM USTIKOLJANKI
 • -VRIŠTIĆ 228.
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 LJETA U INDIJI ep.20
 • 21:00 TV ORDINACIJA /dr.NENAD LALOVIĆ
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 RITAM BALKANA ep.13
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 SULTANI SRCA ep.14
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 14.01.2021.

Pregled programa za četvrtak 14.01.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -VRIŠTIĆ 229.
 • -SIM 6.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 RITAM BALKANA ep.13/r
 • 18:00 TV ORDINACIJA /dr.NENAD LALOVIĆ/r
 • -VRIŠTIĆ 229.
 • -SIM 6.
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 21:00 PEČAT U VREMENU/PRIČA O MOGUĆEM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HOD VIJEKOVA ep.26
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 NAŠA SNAGA 215.
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 15.01.2021.

Pregled programa za petak 15.01.2021.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ 230.
 • -SIM ep.6
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SARAJEVSKA ŠPICA/OTVORENI PROGRAM
 • 17:30 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija/r
 • -VRIŠTIĆ 230.
 • -MARKETING
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 19:00 DNEVNIK
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 NAŠA BRAZILSKA PRIČA /dokumentrani film
 • 21:00 BOSNOLJUBLJA em.28
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PERSPEKTIVA PODGORICA ep.1
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 16.01.2021.

Pregled programa za subota 16.01.2021.

Pregled programa za nedelju 17.01.2021.

Pregled programa za nedelju 17.01.2021.