PREGLED PROGRAMA OD 15.04.2019. – 21.04.2019.

Najava programa za ponedjeljak 15.4.2019.

Najava programa za ponedjeljak 15.4.2019.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 MISTERIJA CIVILIZACIJA PROŠLOSTI ep.1
 • VRIŠTIĆ ep.147./dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 VIVA LA MUSICA em.14/revijalni program/r
 • 16:00 TADA I SADA BIH ep.1/r
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 17:45 TV ORDINACIJA/ dr.NIKOLINA DUKIĆ/r
 • 18:30 MISTERIJA CIVILIZACIJA PROŠLOSTI ep.1
 • VRIŠTIĆ ep.147./dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • 20:00 POZITIVA em.21/revijalni program
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1185
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA em.514
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Najava programa za utorak 16.4.2019.

Najava programa za utorak 16.4.2019.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r 9:30
 • VRIŠTIĆ ep.148/dječiji program
 • HAYD U PARK ep.28/edukativno-zabavni program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 TV LIBERTY ep.1185/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 POZITIVA em.21/r
 • 18:30 HAYD U PARK ep.25/edukativno-zabavni program
 • VRIŠTIĆ ep.147/dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • SJEĆANJA
 • MARKETING
 • 20:00 TRADICIJA I BIZNIS/reportaža
 • 20:30 START UP PODUZETNIŠTVO/reportaža
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE em.330
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Najava programa za srijedu 17.4.2019.

Najava programa za srijedu 17.4.2019.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.149/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 PERSPEKTIVA/ MAGLAJ ep.3
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 18:00 TRADICIJA I BIZNIS/reportaža/r
 • VRIŠTIĆ ep.149/dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • SJEĆANJA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 TV ORDINACIJA /NERMIN PAPRAČANIN
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 EVROPA U FOKUSU em.69
 • 23:00 GLAS AMERIKE 23:30
 • HOD VIJEKOVA em.76
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Najava programa za četvrtak 18.4.2019.

Najava programa za četvrtak 18.4.2019.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.150/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 HOD VIJEKOVA em.76/r
 • 15:30 EVROPA U FOKUSU em.69/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 17:45 TV ORDINACIJA/NERMIN PAPRAČANIN/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.150/dječiji program
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING SJEĆANJA
 • 20:00 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 21:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HOĆU KUĆI 2./MEDICINA I SPORT
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PORTRET AUTORA/SAFET KAHVEDŽIĆ
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 19.4.2019.

Pregled programa za petak 19.4.2019.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.151/dječiji program
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 HOĆU KUĆI 2./MEDICINA I SPORT/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 17:00 BH VEZA/informativni program
 • 17:45 RIJEČ PO RIJEČ/dijaloška emisija
 • 18:40 VRIŠTIĆ ep.151/dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • 20:00 SVIJETLA POZORNICE/
 • 21:05 SERIJSKI PROGRAM
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PERSPEKTIVA/ MAGLAJ ep.3
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subotu 20.4.2019.

Pregled programa za subotu 20.4.2019.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.152/dječiji program
 • CRTANI FILM
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA 15:10
 • SVIJETLA POZORNICE/VLATKO STEFANOVSKIr
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM
 • 18:00 START UP PODUZETNIŠTVO/reportaža/r
 • 18:30 VRIŠTIĆ ep.152/dječiji program
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • SJEĆANJA
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 ALADŽA/reportaža
 • 21:00 TADA I SADA BIH ep.2
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 GORKA ŽETVA/igrani film
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Najava programa za nedjelju 21.4.2019.

Najava programa za nedjelju 21.4.2019.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 VRIŠTIĆ ep.153/dječiji program
 • 9:35 HAYD U PARK ep.25/edukativno-zabavni program/r
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 TADA I SADA ep.2/r
 • 16:00 SERIJSKI PROGRAM/KAPRI
 • VRIŠTIĆ ep.153./dječiji program
 • MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 SEDMICA
 • MARKETING
 • MUZIČKI PROGRAM
 • 20:00 GŽ SPORT
 • 20:30 VIVA LA MUSICA em.15/revijalni program
 • 21:00 DOGMA/igrani film
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK