PREGLED PROGRAMA OD 11.05.2020. – 17.05.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 11.05.2020.

Pregled programa za ponedjeljak 11.05.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 SEDMICA/r
 • 9:30 DJEČIJA PITALICA 11.
 • 9:40 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU
 • 9:50 ŠKOLICA-SLOVO G
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 SULTANI SRCA 4./r
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 ZABRANJENO PUŠENJE ZAGREB 1.dio/koncert
 • 18:00 ULOGA POLICIJE U ORGANIZACIJI I ODBRANI OD AGRESIJE NA GORAŽDE/dokumentarni film
 • 18:30 O BOSANSKOM NA BOSANSKOM/PREGLED KNJIŽEVNOJEZIČKOG STVARALAŠTVA NA BOSANSKOM JEZIKU U OSMANSKOM DOBU
 • -DJEČIJA PITALICA 11.
 • -ŠKOLICA-SLOVO G
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 SULTANI SRCA 5.
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 TV LIBERTY ep.1240
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 ISTINA ep.569
 • PREGLED PROGRAMA ZA UTORAK

Pregled programa za utorak 12.05.2020.

Pregled programa za utorak 12.05.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.27
 • -DJEČIJA PITALICA 12.
 • -ŠKOLICA-SLOVO I
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 12:00 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:05 SULTANI SRCA 5./r
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 TV LIBERTY ep.1240/r
 • 17:00 ŠKOLICA-SLOVO I
 • 17:15 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • 18:00 U MOJOJ ŠKOLI/OŠ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR/r
 • 18:30 HAYD U PARK ep.27
 • -ŠKOLICA-SLOVO I
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 VOĐA/dokumentarni film
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.2
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 NAŠA SNAGA em.198
 • PREGLED PROGRAMA ZA SRIJEDU

Pregled programa za srijedu 13.05.2020.

Pregled programa za srijedu 13.05.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • 9:30 ŠKOLOKREČINA ep.2
 • -DJEČIJA PITALICA .13
 • -ŠKOLICA -SLOVO J
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 12:00 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 PERSPEKTIVA MOSTAR ep.2/r
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 ŽIVJETI ISLAM ep.3
 • -ŠKOLICA -SLOVO J
 • 17:15 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • 17:30 VOĐA/dokumentarni film
 • 18:25 DJEČIJA PITALICA 6.
 • -ŠKOLICA -J
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 TV ORDINACIJA /DR.DAMIR BAŽDAREVIĆ
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 EVROPA U FOKUSU ep.119
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 BAŠTINE ep.385
 • NAJAVA PROGRAMA ZA ČETVRTAK

Pregled programa za četvrtak 14.05.2020.

Pregled programa za četvrtak 14.05.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -DJEČIJA PITALICA 14.
 • -ŠKOLICA SLOVO K
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 12:00 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 ŠKOLOKREČINA ep.2
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 EVROPA U FOKUSU ep.119/r
 • 17:00 BAŠTINE ep.385/r
 • 17:15 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • 17:30 TV ORDINACIJA /DR.DAMIR BAŽDAREVIĆ/r
 • 18:30 DJEČIJA PITALICA 14.
 • -ŠKOLICA SLOVO K
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 HISTORIJSKI MUZEJ BIH/dokumentarni program
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 PORTRET AUTORA/KEMAL MONTENO
 • NAJAVA PROGRAMA ZA PETAK

Pregled programa za petak 15.05.2020.

Pregled programa za petak 15.05.2020.

 • 7:00 PREGLED PROGRAMA
 • 7:05 PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 9:00 DNEVNIK/r
 • -DJEČIJA PITALICA 15.
 • -ŠKOLICA SLOVO L,LJ
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 12:00 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • 13:00 DŽUMA NAMAZ direktan prijenos BIR TV
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 HISTORIJSKI MUZEJ BIH/dokumentarni program/r
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 PORTRET BAUTORA/KEMAL MONTENO/r
 • 17:30 RIJEČ PO RIJEČ/DIJALOŠKA EMISIJA
 • 18:30 DJEČIJA PITALICA 8.
 • -ŠKOLICA SLOVO L,LJ
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • MARKETING
 • SJEĆANJA
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 SULTANI SRCA ep.6
 • 22:00 DNEVNIK/r
 • 22:30 AL HEMIJA BALKANA/SLOVENIJA ep.10
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • 23:00 GLAS AMERIKE
 • 23:30 DUHOVNI SVIJET 4.
 • NAJAVA PROGRAMA ZA SUBOTU

Pregled programa za subota 16.05.2020.

Pregled programa za subota 16.05.2020.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 BAKA KATA ep.23
 • -DJEČIJA PITALICA 16.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 12:00 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 DUHOVNI SVIJET 4./r
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 AL HEMIJA BALKANA/SLOVENIJA ep.10/r
 • 17:00 AUTOSHOP MAGAZIN ep.15
 • 17:30 SULTANI SRCA ep.6/r
 • 18:00 TRADICIJA I  BIZNIS/OVA IZ NANINE SEHARE
 • -MARKETING
 • 19:00 DNEVNIK
 • -MARKETING
 • -SJEĆANJA
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 SULTANI SRCA 7.
 • 21:30 RUŽDIJINA SNAGA/reportaža
 • 22:00 DNEVNIK
 • 22:30 IGRANI FILM
 • NAJAVA PROGRAMA ZA NEDJELJU

Pregled programa za nedelju 17.05.2020.

Pregled programa za nedelju 17.05.2020.

 • 9:00 PREGLED PROGRAMA
 • 9:05 DNEVNIK/r
 • 9:30 HAYD U PARK ep.27
 • -DJEČIJA PITALICA 17.
 • PROGRAM RADIO GORAŽDA
 • 15:00 SJEĆANJA
 • 15:10 AUTOSHOP MAGAZIN ep.15
 • 15:50 MUKABELA – BIR TV direktan prijenos
 • 16:30 SULTANI SRCA 7/r
 • 17:00 IGRANI FILM
 • 18:00 RUŽDIJINA SNAGA/reportaža/r
 • 18:30 UKLJUČENJE U FTV-PRESS
 • -MUZIČKI PROGRAM
 • -MARKETING
 • 19:00 SEDMICA
 • -MARKETING
 • -RAMAZANSKI PROGRAM
 • 21:00 SULTANI SRCA 8.
 • 21:30 BALKANSKI ZIDOVI
 • 22:00 SEDMICA/informativni program
 • 22:30 ZABRANJENO PUŠENJE ZAGREB 2.dio/koncert
 • -NAJAVA PROGRAMA ZA PONEDJELJAK