RADIO GORAŽDE – LIVE STREAM

Radio Goražde osnovano je 27. jula 1970. godine i među najstarijim je radio stanicama u BiH. Emitovanje radio programa nije prekidano ni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prvi urednik Radio Goražda bio je Hajrudin Čaušević, a prvi spiker rahmetli Muhamed Hadžijahić.

Sa prvobitna dva, Radio Goražde danas kao dio jedinstvenog preduzeća RTV BPK Goražde, svakodnevno emituje 12 sati programa, koji se realiziraju i u TV formatu. U proteklih pet decenija kroz Radio Goražde prošle su brojne generacije koje su sačuvale njegov kontinuitet.