Bosansko-podrinjski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde na 35. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom 29.05.2020. godine primio je k znanju usmene i pisane izvještaje vezane za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

JU “Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde”, JZU „Kantonalna bolnica Goražde“, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde.   U BPK Goražde već 17 dana nema osoba pozitivnih na koronavirus, a nema niti osoba pod zdravstvenim nadzorom.   Iz JU “Zavod za javno …

Pogledaj

Prača ove godine bez prvačića

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini neće biti nastavljena realizacija obaveznog predškolskog programa – potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija. Po njegovim riječima, ministarstvo je takvu odluku donijelo nakon sastanka sa direktoricom JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde Elmom Bučo, …

Pogledaj

Uprava policije informacija za period 28/29.05.2020.godine.

U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde, uz asistenciju pripadnika Jedinice za podršku MUP-a BPK-a Goražde, a na osnovu usmene naredbe Kantonalnog tužica, zbog osnovane sumnje o počinjenom krivičnom djelu “Teška krađa” iz člana 287 KZ F BiH, lišili …

Pogledaj

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u BPK Goražde

Na početku zasjedanja, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po skraćenom postupku usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Razlog za donošenje izmjena ogleda se u činjenici da su u donešenom zakonu na kantonalnom nivou uočeni određeni nedostaci u primjeni istog te kako …

Pogledaj

SDA Goražde:Osvrt na vanrednu sjednicu Gradskog vijeća

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Goražda na konferenciji za novinare  podsjetili su da je vijeće razmatralo Informaciju o projektu izgradnje obaloutvrde, a posebno  dio nizvodno od centra Grada. “Vijećnici  nisu bili upoznati sa Projektom zaštite od poplava Drine, niti su pozivani na javne rasprave niti su donijeli bilo …

Pogledaj

Goražde nakon korone nastavilo da živi

Grad Goražde jedan je od prvih gradova u Bosni i Hercegovini koji se suočio sa problemom koronavirusa. Nakon dvomjesečne borbe, grad je nastavio da živi, radi i da se razvija. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović podsjetio je da su u Goraždu imali 23 pozitivna na koronavirus, ali kako je rekao, to …

Pogledaj

Goraždanski Prevent Components i EBI: Nastavljamo pozitivnu priču praktične nastave za učenike/ice smjera prerađivač/ica plastike

Učenici/ice Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ u Goraždu, smjer prerađivač/ica plastike, već od najranijih dana školovanja obavljaju svoju praktičnu nastavu u lokalnim kompanijama kao što su „PREVENT COMPONENTS“ d.o.o. Goražde i EBI d.o.o. Goražde, gdje ih njihovi mentori-uposlenici kompanija uvode u sam proces proizvodnje i tako ih pripremaju za posao. …

Pogledaj

Prioritet egzistencijalna naknada demobilisanim borcima

– Isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima, prioritet je ministarstva za boračk apitanj aBosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde – potvrdio je resorni ministar Edin Aganović. Po njegovim riječima,  prilikom rebalansa napravljene su brojne prekompozicije u budžetu ministarstva za boračka pitanja, ali iznos planiranih  sredstava od 1.560.000 KM, ostao je nepromjenjen. Dodaje da je, …

Pogledaj

Je li Skupština BPK pomogla privredi ili zastupnicima: Ko se pravi lud, a ko zna o čemu je riječ?

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je na sjednici 19. Maja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.  Zakonom je predviđeno smanjenje osnovne plaće za imenovane funkcionere za 10 posto  u periodu trajanja …

Pogledaj