Oglasi

Konkurs za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim poduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05 i 81/08), člana 50. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09, 11/12, 13/12 , 9/13 i 11/15), a u skladu sa članom 25. Statuta Javnog preduzeća …

Pogledaj

Konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju člana Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde

KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju člana Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde Oglašavaju se pozicije:   Član Nadzornog odbora …………………………………………………………. 1 Tri člana  Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde imenuju se iz reda osnivača, jedan član imenuje se iz reda zaposlenika, te jedan član iz reda …

Pogledaj

Konkurs za odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

Na osnovu člana 51. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 i 11/15), a u skladu sa članom 34. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa broj: 8/20 od 1.9.2020. godine,  …

Pogledaj

K O N K U R S, za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde.

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim poduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05 i 81/08), člana 50. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09, 11/12, 13/12 , 9/13 i 11/15), a u skladu sa članom 25. Statuta Javnog preduzeća …

Pogledaj

Konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde

Na osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio- televizija Bosansko-podrinjskog kantona“ d.o.o Goražde, broj     21/19  od  26.12.2019.  godine, Skupština Javnog preduzeća „Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona“ d.o.o Goražde raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova …

Pogledaj

JAVNI POZIV POLITIČKIM SUBJEKTIMA

U skladu sa Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za Opće izbore 2018.g.  JP RTV BPK Goražde upućuje JAVNI POZIV svim političkim subjektima registrovanim za Opće izbore 2018.g. (političkim partijama, koalicijama i nezavisnim kandidatima)  sa područja koje svojim signalom pokriva RTV BPK-a Goražde da dostave svoje prijave …

Pogledaj