MARKETING RTV BPK GORAŽDE

JP RTV BPK-a Goražde od 01.11.2012.g krenula je sa kontinuiranim emitovanjem televizijskog programa od 07,00 – 24,00 sata. Ovim je RTV BPK Goražde u mnogome obogatila programsku ponudu tako da potencijalni gledaoci imaju priliku pratiti raznolike i kvalitetne programske sadržaje. Pored emisija iz vlastite produkcije u programskoj šemi RTV BPK Goražde nalaze se igrani, serijski, obrazovni, dokumentarni i zabavni programi sa otkupljenim autorskim pravima.

Uz želju da stvorimo prostor za nove vidove poslovne saradnje a izuzetno cijeneći značaj vaše firme – preduzeća sa kojima smo imali do sada profesionalnu i korektnu saradnju, slobodni smo Vam ponuditi posebnu ponudu marketing usluga. Kvalitet više u ponudi RTV BPK Goražde je i emitovanje programa TV Goražde u sistemu Moja TV BH Telecom-a posredstvom kojeg je signal TV Goražde postao dostupan u svim dijelovima BiH. Proširenjem broja programskih sadržaja i uvrštavanjem programa TV Goražde u platformu Moja TV, a uskoro i u druge IP platforme pa i kablovske sisteme u BiH. Ovim putem otvorile su se i mogućnosti raznovrsnije ponude za poslovnu saradnju.
Signal RTV Goražde putem analognog sistema pokriva područje Gornje Drinske regije i to općine: Goražde, Foča-Ustikolina, Foča, Kalinovik, Čajniče, Novo Goražde, Ustiprača, Višegrad, Sokolac, Han Pijesak, Pale, Pale Prača. Od Januara 2015. godine prešli smo na Digitalni TV sistem i među prve smo TV stanice na prostoru BiH koje emituju svoj program na digitalnom standard 16:9.

Marketing služba Vam nudi posebne pogodnosti za reklamiranje na našoj RTV BPK Goražde kroz raznovrsne emisije, reportaže, prenose rukometnih utakmica, kulturnih manifestacija, festivala i ostalih sadržaja koji bi prezentovali na pozitivan način cijelokupni prostor BPK Goražde i općenito regije u cijelini.