O NAMA

JP RTV BPK Goražde kao zasebno preduzeće postoji od 16.09.2002. godine, a mediji u njegovom sastavu znatno duže. Radio Goražde osnovano je 27. jula 1970. godine i među najstarijim je radio stanicama u BiH. Emitovanje radio programa nije prekidano ni tokom agresije na BIH.TV BPK Goražde formirana je 26.08.1996. godine.