Riječ po riječ 11.01.2018. tema: Općine Foča i Pale u FBiH