Javna prezentacija Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018 – 2022. godina

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK u saradnji sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative „Aldi“ danas je upriličilo javnu prezentaciju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018 – 2022. godina. Istaknuto je da je riječ  o strateškom dokumentu od velikog značaja za društveno-ekonomsku zajednicu, bez kojeg BPK neće moći aplicirati sa projektima prema Evropskoj uniji. Strategiju bi najprije trebala usvojiti Kantonalna Vlada dok će konačnu riječ dati Skupština BPK-a.

„Obrazovanje za sljedeće doba“ naziv je Strategije obrazovanja odraslih BPK koja, kako je istaknuto, predstavlja korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage. Ovaj dokument sadrži prijedloge ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Strategija ima zadatak da do 2022. Godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja BPK Goražde.

U izradi Strategije obrazovanja odraslih BPK koju je u okviru projekta „ Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u konkekstu cjeloživotnog učenja“ finansirala Evropska unija,  pored resornih ministarstava i Udruženja Aldi, učestvovali su i Služba za zapošljavanje, srednje škole, Udruženje poslodavaca te Privredna i Obrtnička komora BPK. Ovaj dokument treba usvojiti Kantonalna Vlada a potom i Skupština.  Ukoliko bude ispunjena planirana dinamika, implementacija Strategije počinje u julu ove godine.