Potvrđena optužnica Milomiru Davidoviću za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Foče tokom jula 1992 godine

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja optuženog Milomira Davidovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Milomir Davidović između 03.07.1992. i 18.07.1992. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča kao pripadnik VRS-a, znajući za napad, te da njegove radnje čine dio tog napada, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3. Ženevskih konvencija od 12.08.1949. godine,zajedno sa drugim osobama, prisilio tri Bošnjakinje na seksualni odnos, saopćeno je iz Suda BiH.