Značajna sredstva za uređenje centralnog spomen obilježja u Goraždu

Prema programu utroška sredstava ministarstva za boračka pitanja, tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2018.godinu dobio je saglasnost Vlade BPK Goražde. Svrha ovog programa je podrška u radu boračkih udruženja na prostoru BPK Goražde koja pomažu svojim članovima.

U budžetu Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde za 2018. godinu u ove namjene biće izdvojeno 280.000 KM. Prema riječima  ministra  Eniza Halilovića za prvi specifični cilj, pomoć u radu temeljnih boračkih udruženjasvake godine izdvaja 107.000 KM.

Za Pomoć u realizaciji projekata boračkih udruženja predviđena su sredstva u visini od 82.000 KM. U svrhu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda 92/95. godina, u ministarstvu su izvdojena sredstva od 55.000 KM. Ove godine za podršku radu Fondacije „Istina za Goražde“ planiramo izdvojimo 30.000 KM“, kaže ministar Halilović.

Značajna sredstva Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja izdvojit će i za uređenje centralnog spomen obilježja Goražde- grad heroj svojim braniteljima.

Budžet Ministarstva za boračka pitanja u 2018. godini iznosi 1.280.000 KM odnosno 5 posto ukupnog kantonalnog budžeta. I pored značajnih sredstva i ove godine se očekuje da će potrebe boračke populacije biti znatno veće od mogućnosti.