Kantonalna uprava civilne zaštite dodijelila vrijednu opremu

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je upriličena dodjela jednog dijela opreme za protivpožarnu zaštitu, službama civilne zaštite lokalnih zajednica s prostora našeg kantona, koja je nabavljena u skladu s Planom korištenja namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017.godini.

Radi se o 48 naprtnjača za gašenje šumskog požara i predstavljaju vatrogascima osnovno sredstvo na terenu. Prema riječima direktora kantonalne uprave civilne zaštite Rama Živojevića, u prošloj godini u skladu s ovim planom nabavljeno je dosta materijalno- tehničkih sredstava i opreme.

„Jedan dio opreme dodijelili smo službama civilne zaštite lokalnih zajednica kao i javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume i Upravi za šumarstvo BPK Goražde, dok smo drugi dio uskladištili, ali ona je svakako na raspolaganju svim operativnim jedinicama na terenu. Ovo nije prvi put da Kantonalna uprava civilne zaštite na ovaj način osnažuje lokalne zajednice i njene službe civilne zaštite. Obzirom da smo mali prostor, a niko od nas nema dovoljno resursa da može samostalno se obezbjeđivati i materijalno i svakako, ovim potezom ukazujemo na naše zajedništvo kao sistema zaštite i spašavanja koji mora funkcionisati od nivoa kantona, pa sve do lokalnih zajednica“-kazao je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Ramo Živojević.

Pored navedene opreme, Kantonalni štab civilne zaštite je tokom 2017.godine svim lokalnim zajednicma doznačio i grant sredstva za nabavku vatrogasnih vozila u ukupnom iznosu od 80.000 KM.

Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba