Riječ po riječ 01.02.2018. tema: Položaj djece sa posebnim potrebama i teškoćama u razvoju