Usvojen Zakon o državnoj službi BPK Goražde

Na početku današnjeg 31. redovnog zasjedanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predloženi dnevni red je dopunjen nakon što je prihvaćen prijedlog premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emira Okovića da se u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razrješenje ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose zbog odlaska u penziju, kao i prijedlog odluke ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava.

Prijedlog poslanika Suada Došla da se Poslovnik Skupštine BPK Goražde, umjesto u formi prijedloga, razmatra kao nacrt, nije prihvaćen.

U toku Vladinog sata, Skupština se izjasnila i nije prihvatila prijedlog zaključka poslanika Nena Zuka o davanju zaduženja Ministarstvu za finansije da izradi dokument pod nazivom“Budžet za građane BPK“ koji bi na pojednostavljen način prikazao sve bitne informacije iz Budžeta BPK Goražde za 2018. godinu.

U nastavku sjednice razmatran je i usvojen Zakon o državnoj službi BPK Goražde.

Od amandmana predloženih na ovaj zakon, Skupština je prihvatila amandmane poslanika Rasima Mujagića i Almira Rašidovića, dok amandmani poslanice Edite Velić i Emira Frašta nisu usvojeni.

Skupština nije usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave BPK Goražde, kao ni Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća.

Na današnjoj sjednici usvojen je novi Poslovnik Skupštine BPK Goražde.

Budući da je u toku rasprave uložen veći broj amandmana na predloženi Poslovnik, u pauzi zasjedanja održana je sjednica Ustavne i zakonodavno-pravne komisije koja je razmatrala te djelimično ili u potpunosti prihvatila najveći broj amandmana koje su predložili poslanici Suad Došlo, Nihad Ćulov, Edita Velić, Ramiz Ridžal, Neno Zuko i Senad Čeljo.

Na prijedlog Ustavne i zakonodavno-pravne komisije, s kojim je Skupštinu upoznala predsjedavajuća Skupštine i predsjednica Komisije Aida Obuća, u Poslovnik Skupštine je također ugrađen određen broj amandmana ove Komisije.

U skladu s prijedlogom Vlade BPK Goražde, Skupština je usvojila Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2018. godinu. Prethodno predloženi amandmani Ustavne i zakonodavno-pravne komisije postali su sastavni dio ove odluke.

Skupština je usvojila Odluku o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o razrješenju ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmile Janković.

Uz obrazloženje da je razlog za odnošenje ove odluke penzionisanje resorne ministrice, premijer Emir Oković uputio je ministrici Janković riječi zahvalnosti na njenom dosadašnjem radu i doprinosu koji je pružila u radu Vlade.

Premijeru BPK Goražde data je saglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banjaluka.

Potpisani ugovor odnosi se na finansiranje aktivnosti na projektu „Vještine za posao – od prakse do zaposlenja“ kojim je predviđeno unaprjeđenje uslova za izvođenje praktične nastave u goraždanskim srednjim školama. Projekt će se realizovati u saradnji s Programom „PrilikaPlus“, a treba podsjetiti da je sredstva za njegovu realizaciju, u iznosu od oko 200.000,00 KM, osigurala Vlada Švicarske putem svoje ambasade u BiH.

Do zaključenja sjednice, Skupština je usvojila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.07-30.09.2017. godine.

Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba