Prezentovane aktivnosti stručnog tima na izradi strategije razvoja poljoprivrede u BPK Goražde

Jedan od prioritetnih zadataka ministarstva privrede BPK Goražde je razvoj poljoprivredne proizvodnje.U tom konteksu radilo se na izradi startegije razvoja poljoprovrede čija zadnja varijanata nije bila prihvaćena na Skupštini Kantona.Formirana je nova ekspertna komisija čiji je zadatak sagledati stanje i ponuditi preporuke u kom smjeru bi trebala ići poljoprivredna proizvodnja u ovom Kantonu.U tom konteksu danas je u Sali ministarstva privrede danas je održana prezentacija budućih koraka na izradi strategije razvolja poljoprivrede u BPK Goražde.Stručni tim iz obalsti poljoprovrede predstavio je aktivnosti koje će biti poduzeti prije nego se prijedlog strategije ponudi Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje.Ključne su obilazak terena i svih mjesnih zajednica s ciljem utrđivanja trenutnog stanja ali i kapaciteta takvih sredina.

-Cilj nam je da dođemo do kvalitetnog dokumenta kojim će biti zadovoljni svi akteri u oblasti poljoprivrede,da sagledamo trenutno stanje i konačno dobijemo odgovore šta je to čime se poljoprivrednici mogu baviti,odnosno koje poljoprivredene proizvode možemo i trebamo proizvoditi.Zato proces izrade strategije neće biti brz i lak,jer u koracima za konačna prijedlog strategije razvoja poljoprivrede planiran je obilazak terena,svake mjesne zajednice i svake poljoprivredene površine i gazdinstva,kazao je ministra privrede BPK Goražde Anes Salman.Svoju pomoć i podršku pružili su eminetni stručnjaci,profesori te predstavnici Federalnog zavoda i ministarstva poljoprivrede.

-Cilj ekspertnog tima za izradu strategije je da se u konačnici dobije živ dokument na zadovoljstvo svih aktera u poljoprivredi a ne samo još jedan pisani materijal koji neće služiti ni poljoprivrednicima a ni politici, kazao je Pejo Janjić predstavnik ministarstva poljoprivrede F BiH.