Grad Goražde: 120 000 KM za razvoj sporta, kulture i rad omladinskih udruženja

Uprava Grada Goražda i ove godine, finansirat će rad sportskih kubova i omladinskih udruženja te kroz implementaciju određenih projekata nastojati obezbjediti kvalitetne kulturne sadržaje. Prema riječima Sanida Ziraka, šefa Službe za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Goražda, sredstva za ove namjene planirana su budžetom za 2018.godinu u iznosu od nepunih 120 000 KM.

„60 000 KM planirano je za razvoj i unaprijeđenje sporta, dok je 30 000 KM predviđeno za rad omladinskih udruženja. Sa 10 000 KM podržat ćemo kulturne sadržaje, a 12 000 KM bit će usmjereno na podršku nevladinog sektora i 2 000 KM na ime projekata koje će aplicirati pojedinici“, izjavio je Zirak.

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

On je naglasio da će se sredstva u skladu sa važećim kriterijima, dodjeljivati na osnovu projektnih aplikacija, a konačnu odluku donijet će Komisija Grada Goražde.

Obzirom da sredstava planirana budžetom nisu na nivou koji  predviđa petogodišnja Strategija razvoja omladinske politike, u gradskoj upravi naglašavaju da će to nastojati nadomjestiti projektima koje će realizovati uz podršku viših nivoa vlasti.